Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 2


Ch’ol 2

(Junio–Octubre 1830)

Li Dios naxyo’ob’tesi li choxa ut li ruchich’och’—Neke’yo’ob’tesiik li jar paay li k’a’ru yo’yo—Li Dios naxyiib’ li winq, ut naxk’e x’awa’b’ejil sa’ xb’een chixjunil chik.

1 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kiraatina laj Moises, ut kixye: K’e reetal, anink’utb’esi chawu chirix li bchoxa a’in, ut li cruchich’och’ a’in; tz’iib’a li aatin li ninye. Laa’in li Xtiklajik ut li Roso’jik, li dNimajwal Dios; rik’in li eJunaj Yo’lajenaq chiwu fkinyo’ob’tesi li k’a’aq re ru a’in; relik chi yaal, sa’ xtiklajik chaq kinyo’ob’tesi li choxa, ut li ruchich’och’ li xaqxookat wi’.

2 Ut li aruchich’och’ moko kiwan ta xk’uub’lajik, ut maak’a’ chaq xsa’; ut kink’e li aak’ab’ chi taqe’k sa’ lix b’een lix chamal; ut ki’eek’an lin Musiq’ chiru lix b’een li ha’; xb’aan naq laa’in li Dios.

3 Ut laa’in, li Dios, kinye: Chiwanq li asaqen; ut kiwan li saqen.

4 Ut laa’in, li Dios, kiwil li saqen; ut li saqen a’an, achaab’il. Ut laa’in, li Dios, kinjach ru li saqen rik’in li aak’ab’.

5 Ut laa’in, li Dios, Kutan kinye re li saqen, ut li aak’ab’, Q’ojyin kinye re; ut chi jo’kan kinb’aanu rik’in li araatin lin wankilal, ut kib’aanuman jo’ bkinye; ut li ewu ut eq’la a’aneb’ xb’een li ckutan.

6 Ut jo’kan wi’chik, laa’in, li Dios, kinye: Chiwanq jun aheelam sa’ xyi li ha’, ut kib’aanuman, jo’ chanru ajwi’ kinye; ut kinye: Chixjach ru li ha’ rik’in li ha’; ut ki’uxman;

7 Ut laa’in, li Dios, kinyiib’ li heelam ut kinjacheb’ ru li aha’, relik chi yaal, li ninqi ha’ rub’el li heelam rik’in li ha’ li wan sa’ xb’een li heelam; ut kiwan jo’ chanru ajwi’ kinye.

8 Ut laa’in, li Dios, aChoxa kinye re li heelam; ut li ewu ut li eq’la a’aneb’ xkab’ li kutan.

9 Ut laa’in, li Dios, kinye: Eb’ li ha’ rub’el choxa che’ch’utub’amanq sa’ ajun chi na’ajej, ut jo’kan kiwan; ut laa’in, li Dios, kinye: Chiwanq chaqi ch’och’; ut jo’kan kiwan.

10 Ut laa’in, li Dios, aCh’och’ kinye re li chaqi ch’och’; ut lix ch’utlajikeb’ li ha’, Palaw kinye re; ut laa’in, li Dios, kiwil naq chixjunil li k’a’aq re ru kinyiib’ chaq, chaab’il.

11 Ut laa’in, li Dios, kinye: Li ch’och’ chiruuchini chaq li apach’aya’, li q’een wan riyajil, lix toonal li ki’il q’een li na’uuchin jo’ chanru lix paayil, ut li toon che’ li na’uuchin, li taawanq riyajil chi sa’ chiru li ch’och’, ut kiwan jo’ chanru ajwi’ kinye.

12 Ut li ch’och’ kiruuchini li pach’aya’, li junjunq paay chi q’een li wan riyajil jo’ chanru xpaayil, ut li toon che’ li na’uuchin, li taawanq riyajil chi sa’ jo’ chanru xpaayil; ut laa’in, li Dios, kiwil naq chixjunil li k’a’aq re ru kinyiib’ chaq, chaab’il.

13 Ut li ewu ut li eq’la a’aneb’ rox li kutan.

14 Ut laa’in, li Dios, kinye: Che’wanq li saqen sa’ xheelam li choxa, re xjachb’al ru li kutan rik’in li q’ojyin, ut che’wanq choq’ eetalil, ut choq’ q’ehil, ut choq’ kutan, ut choq’ chihab’;

15 Ut che’wanq choq’ saqen sa’ xheelam li choxa re xk’eeb’al li saqen sa’ xb’een li ch’och’; ut jo’kan kiwan.

16 Ut laa’in, li Dios, kinyiib’ wiib’ li ninqi saqen; xnimal li asaqen re taataqlanq sa’ xb’een li kutan, ut xka’ch’inal li saqen re taataqlanq sa’ xb’een li q’ojyin, ut li xnimal li saqen a’an li saq’e, ut li xka’ch’inal li saqen a’an li po; ut ke’yiib’aman ajwi’ li chahim jo’ chanru li waatin.

17 Ut laa’in, li Dios, keb’ink’ojob’ sa’ xheelam li choxa re xk’eeb’al li saqen sa’ xb’een li ch’och’,

18 Ut li saq’e re taa’awa’b’ejinq sa’ xb’een li kutan, ut li po re taa’awa’b’ejinq sa’ xb’een li q’ojyin, ut re xjachb’al ru li saqen rik’in li aak’ab’; ut laa’in, li Dios, kiwil naq chixjunil li k’a’aq re ru li kinyiib’ chaq, chaab’il.

19 Ut li ewu ut li eq’la a’aneb’ xkaa li kutan.

20 Ut laa’in, li Dios, kinye: Eb’ li ha’ che’ruuchini chi naab’al li jar yo’ob’tesihom li neke’eek’an, li wankeb’ xyu’am, ut li xik’anel xul li te’xik’anq chi taqenaq sa’ xb’een li ch’och’ chiru lix heelam li choxa.

21 Ut laa’in, li Dios, kinyo’ob’tesiheb’ li aninqi kar, ut li junjunq chi yo’yookil yo’ob’tesihom li na’eek’an, li kiruuchini li ha’ chi naab’al, jo’ chanru lix paayileb’, ut li junjunq chi xik’anel xul jo’ chanru xpaayileb’; ut laa’in, li Dios, kiwil naq chixjunil li k’a’aq re ru kinyo’ob’tesi chaq, chaab’il.

22 Ut laa’in, li Dios, ke’wosob’tesi, ut kinye: Chex’uuchinq, ut achexk’ihanq, ut chenujob’resi xha’il li palaw, ut eb’ li xik’anel xul che’k’ihanq sa’ li ch’och’;

23 Ut li ewu ut li eq’la a’aneb’ ro’ li kutan.

24 Ut laa’in, li Dios, kinye: Li ch’och’ chiruuchiniheb’ li yo’yookil yo’ob’tesihom jo’ chanru lix paayil, eb’ li wakax, ut li k’a’ru naxjukuki rib’, ut lix xulil li ch’och’ jo’ chanru lix paayileb’, ut jo’kan kiwan;

25 Ut laa’in, li Dios, kinyiib’eb’ lix xulil li ch’och’ jo’ chanru lix paayileb’, ut eb’ li wakax jo’ chanru lix paayileb’, ut chixjunil li naxjukuki rib’ chiru li ch’och’ jo’ chanru lix paayil; ut laa’in, li Dios, kiwil naq chixjunil li k’a’aq re ru a’in, chaab’il.

26 Ut laa’in, li Dios, kinye re li aJunaj Yo’lajenaq chiwu, li kiwan wik’in chalen chaq sa’ xtiklajik: bChiqayiib’ li winq jo’ cqajalam-uuch, jo’ chanru li qilob’aal; ut jo’kan kiwan. Ut laa’in, li Dios, kinye: dChe’awa’b’ejinq sa’ xb’eeneb’ lix karil li palaw, ut sa’ xb’eeneb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut sa’ xb’eeneb’ li wakax, ut sa’ xb’een chixjunil li ch’och’, ut sa’ xb’een li junjunq li k’a’ru aj jukunel li naxjukuki rib’ chiru li ch’och’.

27 Ut laa’in, li aDios, kinyo’ob’tesi li winq jo’ injalam-uuch laa’in, jo’ xjalam-uuch li Junaj Yo’lajenaq chiwu kinyo’ob’tesi; teelom ut ixq naq keb’inyo’ob’tesi.

28 Ut laa’in, li Dios, kiwosob’tesiheb’, ut kinye reheb’: Chex’uuchinq, ut achexk’ihanq, ut chenujob’resi li ruchich’och’, ut chiwanq eewankil sa’ xb’een, ut chex’awa’b’ejinq sa’ xb’eeneb’ lix karil li palaw, ut sa’ xb’eeneb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut sa’ xb’een li junjunq li k’a’ru yo’yo li na’eek’an chiru li ch’och’.

29 Ut laa’in, li Dios, kinye re li winq: K’e reetal, kink’e eere li junjunq chi q’een wan riyajil, li wan chiru lix b’een chixjunil li ch’och’, ut li junjunq toon che’ li wan wi’ li ru che’ li wan riyajil; choq’ eere taawanq choq’ atzakemq.

30 Ut choq’ re li junjunq chi xul re li ch’och’, ut re li junjunq chi xik’anel xul rub’el choxa, ut re chixjunil li k’a’ru naxjukuki rib’ chiru li ch’och’, li nink’e wi’ xyu’am, taak’eemanq li junjunq chi q’een li chaab’il choq’ tzakemq; ut jo’kan kiwan, jo’ chanru ajwi’ kinye.

31 Ut laa’in, li Dios, kiwil chixjunil li k’a’ru kinyiib’ chaq, ut k’e reetal, chixjunil li k’a’ru kinyiib’ chaq, q’axal achaab’il; ut li ewu ut li eq’la a’aneb’ bxwaq li kutan.