Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 8


Ch’ol 8

(Febrero 1831)

Laj Matusalen na’aatinak jo’ profeet—Laj Noe ut eb’ li ralal neke’xjultika li evangelio—Nanumta li nimla maa’usilal—Ink’a’ neke’ab’in chiru li aatin naq te’xjal xk’a’uxl—Li Dios naxtaqla xyeeb’al naq taasachmanq chixjunil li tz’ejwalej rik’in li B’uut’iha’.

1 Ut chixjunil lix kutan laj Enok, a’an kaahib’ cient rik’in lajeeb’ xka’k’aal chihab’.

2 Ut kik’ulman naq laj aMatusalen, li ralal laj Enok, ink’a’ kik’ame’, re naq taaruuq chi tz’aqlok ru lix sumwank li Qaawa’, li ki’ok wi’ rik’in laj Enok; xb’aan naq chi yaal ki’ok sa’ sumwank rik’in laj Enok naq laj Noe taa’elq chaq sa’ ruuchinihom lix juruch’.

3 Ut kik’ulman naq laj Matusalen kixch’olob’ jo’ profeet naq sa’ xjuruch’ a’an taa’elq chaq chixjunil li awa’b’ejihom sa’ li ruchich’och’ (sa’ xk’ab’a’ laj Noe), ut kixnima xloq’al xjunes.

4 Ut kichal jun nimla we’ej sa’ li ch’och’, ut li Qaawa’ kixmajewa li ch’och’ rik’in jun rahil majewank, ut naab’al reheb’ li ani wankeb’ chi sa’ ke’kam.

5 Ut kik’ulman naq laj Matusalen kiwan xyu’am jun cient rik’in wuqub’ ro’k’aal chihab’, ut kiyo’la laj Lamek choq’ ralal;

6 Ut laj Matusalen kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Lamek chiru, wuqub’ cient rik’in wiib’ ro’k’aal chihab’, ut ke’yo’la ralal ut xrab’in;

7 Ut chixjunil lix kutan laj Matusalen a’an b’eleeb’ cient rik’in b’eleeb’ xkaak’aal chihab’, ut kikam.

8 Ut laj Lamek kiwan xyu’am jun cient rik’in wiib’ ro’k’aal chihab’, ut kiyo’la jun ralal,

9 Ut aj aNoe kixk’e choq’ xk’ab’a’, ut kixye: Li alalb’ej a’in tixk’ojob’ qach’ool chirix li qak’anjel ut lix tawajihom li quq’, xb’aan li ch’och’ li bxmajewa li Qaawa’.

10 Ut laj Lamek kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Noe chiru, oob’ cient rik’in o’laju ro’k’aal chihab’, ut ke’yo’la ralal ut xrab’in;

11 Ut chixjunil lix kutan laj Lamek a’an wuqub’ cient rik’in wuqlaju xkaak’aal chihab’, ut kikam.

12 Ut laj Noe kaahib’ cient rik’in lajeeb’ roxk’aal chihab’ xyu’am, ut kiyo’la laj aJafet choq’ ralal; ut wiib’ roxk’aal chihab’ chik chirix a’an kiyo’la laj bSem choq’ ralal rik’in li kiwan chaq choq’ xna’ laj Jafet; ut naq oob’ cient chihab’ xyu’am kiyo’la laj cKam choq’ ralal.

13 Ut laj aNoe ut eb’ li ralal bke’ab’in chiru li Qaawa’, ut ke’xk’e xxikeb’, ut a’eb’ chaq li cralal li Dios kiyeeman reheb’.

14 Ut naq eb’ li winq a’in ke’ok chi k’ihank chiru lix b’een li ch’och’, ut ke’yo’la rab’inb’ej chiruheb’, eb’ li aralaleb’ li winq ke’rileb’ li rab’inb’ej a’an naq chaq’aleb’ ru, ut ke’xk’am rixaqileb’, a’ yaal li ke’xsik’eb’ chaq ru.

15 Ut li Qaawa’ kixye re laj Noe: Eb’ lix rab’ineb’ laa walal axe’xk’ayi rib’eb’; xb’aan naq k’e reetal, lochlo lin josq’il chirixeb’ li ralaleb’ li winq, xb’aan naq ink’a’ te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux.

16 Ut kik’ulman naq laj Noe ki’aatinak jo’ profeet, ut kixk’ut li k’a’aq re ru re li Dios, jo’ chanru ajwi’ kiwan chaq sa’ xtiklajik.

17 Ut li Qaawa’ kixye re laj Noe: Lin Musiq’ moko junelik ta atixyal xq’e rik’in li winq, xb’aan naq a’an tixnaw naq chixjunil li btz’ejwalej taakamq; toj jun cient rik’in junmay chihab’aq xkutan; ut wi eb’ li winq ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl, laa’in tintaqla li cb’uut’iha’ sa’ xb’eeneb’.

18 Ut sa’eb’ li kutan a’an ke’wan li axninqal roq winq sa’ xb’een li ruchich’och’, ut eb’ a’an ke’xsik’ laj Noe re risinkil lix yu’am; a’b’anan li Qaawa’ kiwan rik’in laj Noe, ut lix bwankil li Qaawa’ kiwan sa’ xb’een.

19 Ut li Qaawa’ akixk’ojob’ laj bNoe jo’ chanru tz’aqal lix ck’anjelil, ut kixtaqla naq taaxik ut dtixch’olob’ lix Evangelio chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, jo’ chanru ajwi’ kik’eeman re laj Enok.

20 Ut kik’ulman naq laj Noe kixb’oqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq re ate’xjal xk’a’uxl; a’b’an moko ke’ab’in ta chiru li raatin;

21 Ut jo’kan ajwi’, chirix naq ke’rab’i chaq, ke’chal chiru, ut ke’xye: K’e reetal, laa’o li ralal li Dios; ma ink’a’ tab’i’ xqak’ul choq’ qe lix rab’ineb’ li winq? Ut ma ink’a’ yooko chi awa’ak ut chi uk’ak, ut chi sumlaak ut chi sumub’aak? Ut eb’ li qixaqil neke’rala alal k’ajolb’ej choq’ qe, ut a’aneb’ xninqaleb’ ru winq, li chanchaneb’ li winq najter chaq, li winq q’axal na’nookeb’ ru. Ut moko ke’ab’in ta chiru li raatin laj Noe.

22 Ut li Dios kiril naq lix amaa’usilaleb’ li winq ak xniman chaq sa’ li ruchich’och’; ut li junjunq chi winq taqsinb’il rik’in li atawanb’il sa’ bxk’oxlahom xch’ool, li junes ink’a’ us rajlal.

23 Ut kik’ulman naq laj Noe toj kiwan chi ajultikank aatin chiru li tenamit, ut kixye: Chex’ab’inq, ut k’ehomaq eexik rik’in li waatin;

24 aChexpaab’anq ut chejal eek’a’uxl chirix lee maak ut bchikub’eeq eeha’ sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo, li Ralal li Dios, jo’ chanruheb’ ajwi’ li qayuwa’, ut teek’ul li Santil Musiq’ej, re naq taawanq chi ck’utk’u choq’ eere chixjunil li k’a’aq re ru; wi ut ink’a’ nekeb’aanu a’in, taachalq li b’uut’iha’ sa’ eeb’een; a’b’anan moko ke’ab’in ta chiru.

25 Ut kijale’ xk’a’uxl laj Noe, ut kiraho’ xch’ool naq li Qaawa’ kixyiib’ chaq li winq sa’ xb’een li ruchich’och’, ut kiraho’ sa’ raam xb’aan.

26 Ut li Qaawa’ kixye: Laa’in atinsach li winq li kinyo’ob’tesi, chiru chaq lix b’een li ch’och’, li winq jo’ ajwi’ li xul, ut li k’a’ru naxjukuki rib’, ut laj xik’anel xul rub’el choxa; xb’aan naq jaljo xk’a’uxl laj Noe naq keb’inyo’ob’tesi chaq, ut naq keb’inyiib’ chaq; ut a’an x’elajin chiwu; xb’aan naq xe’xsik’ lix yu’am.

27 Ut chi jo’kan laj Noe kixtaw ausilal sa’ rilob’aal li Qaawa’; xb’aan naq laj Noe a’an jun winq tiik xna’leb’, ut btz’aqal re ru a’an sa’ lix tasalil tenamit; ut ckib’eek rik’in li Dios, jo’ ke’xb’aanu ajwi’ roxichaleb’ li ralal, laj Sem, laj Kam, ut laj Jafet.

28 Li ruchich’och’ kiwan chi apo’jenaq chiru li Dios, ut nujenaq rik’in li raaxiik’.

29 Ut li Dios ki’ilok chiru li ruchich’och’, ut k’ehomaq reetal, po’jenaq chaq, xb’aan naq chixjunil li tz’ejwalej ak xpo’ lix b’ehil sa’ xb’een li ruchich’och’.

30 Ut li Dios kixye re laj Noe: Chalenaq li roso’jik chixjunil li tz’ejwalej chiwu, xb’aan naq li ruchich’och’ nujenaq chi raaxiik’, ut k’e reetal, atinsach chixjunil li tz’ejwalej sa’ xb’een chaq li ruchich’och’.