Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 3


Ch’ol 3

(Junio–Octubre 1830)

Li Dios kixyiib’ chixjunil li k’a’aq re ru chi musiq’ejil rub’elaj naq kiwan sa’ tz’ejwalejil sa’ li ruchich’och’—Kixyo’ob’tesi li winq, li xb’een tz’ejwalej, sa’ xb’een li ch’och’—Li ixq a’an xtenq’ li winq jo’ xk’ulub’.

1 Chi jo’kan akichoyman li choxa ut li ch’och’, ut chixjunil lix bteepaleb’.

2 Ut sa’ xwuq li kutan laa’in, li Dios, kinchoy lin k’anjel, ut chixjunil li k’a’aq re ru kinyiib’ chaq; ut akinhilan sa’ bxwuq li kutan chiru chixjunil lin k’anjel, ut chixjunil li k’a’aq re ru li kinyiib’ chaq ak choyb’il, ut laa’in, li Dios, kiwil naq chaab’il;

3 Ut laa’in, li Dios, akiwosob’tesi li xwuq li kutan, ut kinsantob’resi; xb’aan naq sa’ a’an kinhilan chaq chiru chixjunil lin bk’anjel li kinyo’ob’tesi ut kinyiib’ chaq laa’in, li Dios.

4 Ut anajwan, k’e reetal, ninye aawe, naq a’ineb’ li tasal re li choxa ut re li ruchich’och’, naq ke’yo’ob’tesiman, sa’ li kutan naq laa’in, li Qaawa’ Dios, kinyiib’ li choxa ut li ruchich’och’,

5 Ut li junjunq chi che’ re li ch’och’ achi maji’aq nawan sa’ li ch’och’, ut li junjunq chi q’een re li ch’och’ chi maji’aq naniman. Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’ Dios, bkinyo’ob’tesi chixjunil li k’a’aq re ru li kin’aatinak wi’, csa’ musiq’ejil, rub’elaj naq kiwan chi tz’ejwalejil chiru lix b’een li ch’och’. Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’ Dios, toj maji’aq nink’e chi chalk li hab’ chiru lix b’een li ch’och’. Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, dkinyiib’eb’ chixjunil li ralal xk’ajoleb’ li winq; ut toj maajun winq re xk’anjelankil li ech’och’; xb’aan naq sa’ fchoxa chaq gkeb’inyo’ob’tesi; ut toj maak’a’ li tz’ejwalej sa’ li ruchich’och’, chi moko sa’ li ha’, chi moko rub’el choxa;

6 A’ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kin’aatinak, ut kitaqe’ chaq jun achoql sa’ li ch’och’, ut kixk’e xha’il chixjunil lix b’een li ch’och’.

7 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinpak’ li winq rik’in chaq axpoqsil li ch’och’, ut kinmusiq’a sa’ ru’uj xmusiq’ li yu’amej; ut li bwinq ki’ok choq’ yo’yookil caamej, li dxb’een tz’ejwalej sa’ xb’een li ruchich’och’, li xb’een winq ajwi’; a’b’anan chixjunil li k’a’aq re ru chi junxilaj kiyo’ob’tesiman; a’b’anan sa’ musiq’ejil chaq ke’yo’ob’tesiman ut ke’yiib’aman jo’ chanru li waatin.

8 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kiwaw jun li awimq sa’ xjayal li releb’aal saq’e sa’ aEden, ut aran kink’e li winq li kinpak’ chaq.

9 Ut chalen sa’ li ch’och’, laa’in, li Qaawa’, kink’e chi nimank li junjunq chi toon che’, re ruchich’och’, li sa sa’ rilob’aal li winq; ut li winq kiru chixk’eeb’al reetal. Ut ki’ok ajwi’ choq’ yo’yookil aamej. Xb’aan naq sa’ musiq’ejil chaq kiwan sa’ li kutan kinyo’ob’tesi wi’, xb’aan naq a’an nakana sa’ li jun t’oram li kinyo’ob’tesi wi’ chaq laa’in, li Dios, relik chi yaal, chixjunil ajwi’ li k’a’aq re ru li kinkawresi re naq oksinb’ilaq xb’aan li winq; ut li winq kiril naq chaab’il choq’ tzakemq. Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kiwaw li ache’ re li yu’am ajwi’ sa’ xyi li awimq, ut jo’kan ajwi’ li bche’ re xnawb’al ru li us ut li ink’a’ us.

10 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kink’e jun nima’ chi elk chaq Eden re xk’eeb’al xha’il li awimq; ut chalen chaq aran kijache’ ru, ut kaahib’ li aroq ha’ kikana wi’.

11 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kink’e Pison choq’ xk’ab’a’ li xb’een, ut naxsuti rix chixjunil li ch’och’ Havilah, b’ar wi’ laa’in, li Qaawa’ Dios, kinyiib’ naab’al li ch’iich’ oor;

12 Ut chaab’il li ch’iich’ oor re li ch’och’ a’an, ut kiwan li q’ol bedelio ut li onis pek.

13 Ut lix k’ab’a’ li xkab’ nima’ a’an Gihon nayeeman re; a’an ajwi’ li nasutink re chixjunil li ch’och’ Etiopia.

14 Ut lix k’ab’a’ li rox nima’ a’an Hidekel; a’an li naxik junpak’al Asiria sa’ xjayal li releb’aal saq’e. Ut li xkaa nima’ a’an li Ewfrates.

15 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kink’am li winq, ut kink’e sa’ li Awimq Eden, re xch’olaninkil ut re rilb’al.

16 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kintaqla li winq, ut kinye: Li junjunq chi che’ sa’ li awimq tatruuq chixk’uxb’al li ru chi moko ramb’il ta,

17 A’b’an li che’ re xnawb’al ru li us ut li ink’a’ us, ink’a’ taak’ux li ru; a’b’anan naru ataasik’ ru aajunes, xb’aan naq k’eeb’il aawe; a’ut chijultiko’q aawe naq kinye naq mik’uxman, xb’aan naq sa’ li bkutan nakak’ux wi’, chi yaal ctatkamq.

18 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re li aJunaj Yo’lajenaq chiwu, naq moko us ta naq taawanq li winq xjunes; jo’kan ut, laa’in tinyiib’ jun bxtenq’ jo’ xk’ulub’.

19 Ut rik’in chaq li ch’och’ laa’in, li Qaawa’ Dios, kinpak’ li junjunq chi xul re li ch’och’, ut li junjunq chi xik’anel xul rub’el choxa; ut keb’intaqla naq te’chalq rik’in laj Adan, re rilb’al k’a’ru chi k’ab’a’ej tixk’eheb’ re; ut ke’wan ajwi’ choq’ yo’yookil aamej; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, kinmusiq’a xmusiq’ li yu’amej sa’ ru’ujeb’, ut kintaqla naq yalaq k’a’ru tixye laj Adan re li junjunq chi yo’yookil yo’ob’tesihom, a’anaq xk’ab’a’.

20 Ut laj Adan kixk’e xk’ab’a’eb’ chixjunileb’ li wakax, ut xk’ab’a’eb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut xk’ab’a’ li junjunq chi xxulel li ch’och’; a’b’anan laj Adan moko kitawman ta jun aj tenq’ choq’ re jo’ xk’ulub’.

21 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kink’e chi t’ane’k jun nimla wara sa’ xb’een laj Adan; ut a’an kiwar, ut kiwisi jun lix xuukuy ut kintz’ap li tib’elej sa’ xna’aj;

22 Ut li xuukuy li kiwisi chaq laa’in, li Qaawa’, rik’in li winq, kinyiib’ choq’ jun aixq, ut kink’am a’an rik’in li winq.

23 Ut laj Adan kixye: A’in ninnaw anajwan naq xb’aqel lin b’aqel, ut axtib’el lin tib’el; a’anaq Ixq taayeemanq re, xb’aan naq ki’isiik chaq rik’in li winq.

24 Chi jo’kan taa’elq chaq jun winq rik’in lix yuwa’ ut lix na’, ut ataajiloq rik’in li rixaqil, ut bjunaj chi tz’ejwalej naq te’wanq.

25 Ut t’ust’uukeb’ chaq xkab’ichaleb’, li winq ut li rixaqil, ut ink’a’ neke’xutaanak.