Pyhät kirjoitukset
Uskonkappaleet 1


Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
Uskonkappaleet

Luku 1

1 Me auskomme bJumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen cPoikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja dPyhään Henkeen.

2 Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen aomista synneistään eivätkä bAadamin rikkomuksesta.

3 Me uskomme, että koko ihmissuku voi apelastua Kristuksen bsovituksen ansiosta cnoudattamalla devankeliumin elakeja ja toimituksia.

4 Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja atoimitukset ovat ensimmäiseksi, busko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, cparannus; kolmanneksi, dupotuskaste syntien eanteeksisaamiseksi; neljänneksi, fkätten päällepaneminen Pyhän Hengen glahjan saamiseksi.

5 Me uskomme, että asaarnatakseen evankeliumia ja suorittaakseen sen btoimituksia miehen täytyy olla Jumalan ckutsuma dprofetian kautta ja niiden ekätten päällepanemisella, joilla on ftoimivalta.

6 Me uskomme samaan ajärjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin bapostoleihin, cprofeettoihin, dpaimeniin, opettajiin, eevankelistoihin ja niin edelleen.

7 Me uskomme akielillä puhumisen, bprofetian, cilmoituksen, dnäkyjen, eparantamisen, fkielten tulkitsemisen ja niin edelleen glahjaan.

8 Me uskomme, että aRaamattu on Jumalan bsanaa, sikäli kuin se on coikein käännetty; me uskomme myös, että dMormonin kirja on Jumalan sanaa.

9 Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ailmoittanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän bilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.

10 Me uskomme Israelin todelliseen akokoamiseen ja bkymmenen heimon palauttamiseen, että cSiion (Uusi-Jerusalem) rakennetaan Amerikan mantereelle, että Kristus tulee dhallitsemaan henkilökohtaisesti maan päällä ja että maa euudistetaan ja se saa fparatiisillisen gkirkkautensa.

11 Me vaadimme aoikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman bomantuntomme cvaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, dpalvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.

12 Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää alakia.

13 Me uskomme, että tulee olla avilpitön, uskollinen, bsiveellinen, hyväntahtoinen ja hyveellinen ja että tulee tehdä chyvää kaikille ihmisille; tosiaankin, voimme sanoa seuraavamme Paavalin dkehotusta – me uskomme kaikessa, me etoivomme kaikessa, me olemme kestäneet paljon ja toivomme voivamme fkestää kaiken. Jos on jotakin ghyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.

Joseph Smith.