Писання
Учення і Завіти 76


Розділ 76

Видіння, дане пророкові Джозефу Сміту і Сідні Рігдону в Гайрамі, штат Огайо, 16 лютого 1832 року. У передмові до запису цього видіння в історії Джозефа Сміта зазначено: “Після мого повернення з Амгерстської конференції я відновив переклад Писання. З різних одкровень, отриманих до того, стало очевидно, що багато важливих моментів, які стосуються спасіння людини, було забрано з Біблії або втрачено до того, як її було складено. Здавалося очевидним—з тих істин, які залишилися,—що термін “Небеса” у значенні вічного дому, призначеного для Святих, повинен включати більше царств, ніж одне, якщо Бог винагороджує кожного згідно з його діяннями, вчиненими в тілі. Відповідно, … під час перекладу Євангелії від Івана я і старійшина Рігдон побачили наступне видіння”. На момент отримання цього видіння Пророк перекладав Іван 5:29.

1–4, Господь є Бог; 5–10, Таємниці царства буде відкрито всім вірним; 11–17, Усі встануть у воскресінні праведних або неправедних; 18–24, Жителі багатьох світів є синами та дочками, народженими Богові завдяки Спокуті Ісуса Христа; 25–29, Ангел Бога пав і став дияволом; 30–49, Сини загибелі зазнають вічного прокляття; усі інші отримають певну ступінь спасіння; 50–70, Описуються слава і винагорода піднесених істот у целестіальному царстві; 71–80, Описуються ті, хто успадкує террестріальне царство; 81–113, Пояснюється стан тих, хто перебуває в телестіальній, террестріальній і целестіальній славі; 114–119, Вірні можуть побачити та зрозуміти таємниці Божого царства силою Святого Духа.

1 аПослухайте, о ви, небеса, і прихили вухо, о земле, і звеселіться ви, жителі її, бо Господь є бБог, і крім Нього внемає гСпасителя.

2 аВеликою є Його мудрість, бдивовижними є Його шляхи, і міру Його діянь ніхто не може осягнути.

3 Його анаміри не знають невдач, а також немає нікого, хто б міг стримати Його руку.

4 Від вічності до вічності Він є Той аСамий, і Його роки ніколи не бвичерпаються.

5 Бо так каже Господь: Я, Господь, є амилостивим і благодатним до тих, хто ббоїться Мене, і з радістю шаную тих, хто вслужить Мені в праведності та істині до кінця.

6 Великою буде їхня винагорода і вічною буде їхня аслава.

7 І їм авідкрию Я всі бтаємниці, так, усі приховані таємниці Мого царства з днів давнини, і на віки прийдешні повідомлю їм за вподобанням волі Своєї все, що стосується Мого царства.

8 Так, навіть чудеса вічності знатимуть вони, і прийдешнє покажу Я їм, навіть справи багатьох поколінь.

9 І їхня амудрість буде великою, і їхнє брозуміння досягне небес; і перед ними мудрість мудрих взагине, і розуміння розсудливих зійде нанівець.

10 Бо Своїм аДухом босвічу Я їх, і вМоєю силою повідомлятиму їм секрети Моєї волі—так, навіть те, чого гоко не бачило й вухо не чуло і що на серце людині не впало.

11 Ми, Джозеф Сміт молодший і Сідні Рігдон, будучи ав Дусі шістнадцятого дня лютого, у рік нашого Господа одна тисяча вісімсот тридцять другий—

12 Силою аДуха наші бочі було відкрито і наше розуміння було просвітлено, так щоб побачити і зрозуміти справи Бога—

13 Саме те, що було від початку, до того, як світ був, що було призначено Батьком через Його Єдинонародженого Сина, Який був у лоні Батька від самого апочатку;

14 Про Якого ми приносимо свідчення; і свідчення, яке ми приносимо, є повнотою євангелії Ісуса Христа, Який є Сином, Якого ми бачили і з Яким ми аговорили в небесному бвидінні.

15 Бо в той час, коли ми виконували роботу над аперекладом, яку Господь призначив нам, ми підійшли до двадцять девʼятого вірша пʼятого розділу Івана, який було дано нам у такому вигляді—

16 Розповідаючи про воскресіння мертвих, стосовно тих, хто апочує голос бСина Людини:

17 І повиходять; ті, хто чинив адобро, у бвоскресінні вправедних; а ті, хто чинив зло, у воскресінні неправедних.

18 Тепер це змусило нас дивуватися, бо це було дано нам від Духа.

19 І в той час, коли ми арозмірковували над цим, Господь торкнувся очей нашого розуміння, і їх було відкрито, і слава Господа засяяла навкруги.

20 І ми побачили аславу Сина, бправоруч від вБатька, і отримали від Його повноти;

21 І побачили святих аангелів і тих, кого босвячено перед Його престолом, які поклонялися Богу і Агнцю, які впоклоняються Йому віки вічні.

22 І тепер, після багатьох свідчень, які було дано про Нього, ось асвідчення, останнє з усіх, яке ми даємо про Нього: Що Він бживе!

23 Бо ми абачили Його, саме праворуч бБога; і ми чули голос, що засвідчив, що Він є вЄдинонародженим від Батька—

24 Що аНим, і через Нього, і від Нього бсвіти є та було створено, і жителі їхні є всинами й дочками, народженими Богові.

25 І це ми також бачили, і приносимо свідчення, що аангела Божого, що був у повноваженні в присутності Бога, який збунтувався проти Єдинонародженого Сина, Якого Батько любив і Який був у лоні Батька, було скинуто з присутності Бога і Сина,

26 І було названо Загибель, бо небеса оплакували його—то був аЛюцифер, син ранку.

27 І ми побачили, і знайте, він апав! пав, саме син ранку!

28 І поки ми були ще в Дусі, Господь повелів нам, щоб ми записали це видіння; бо ми бачили Сатану, того старого азмія, самого бдиявола, який взбунтувався проти Бога і прагнув забрати царство нашого Бога і Його Христа—

29 Тому він веде авійну зі святими Бога й оточує їх.

30 І ми бачили у видінні страждання тих, з ким він війну вів і кого подолав, бо до нас був такий голос Господа:

31 Так каже Господь стосовно всіх тих, хто знає Мою силу, і кого зроблено причасниками її, і хто через силу диявола дозволив собі бути апереможеним, і зректися істини, і знехтувати Моєю силою—

32 Це ті, хто є асинами бзагибелі, про кого Я кажу, що їм було б краще ніколи не народжуватися;

33 Бо вони є посудинами гніву, приреченими з дияволом та його ангелами зазнавати на собі гнів Бога у вічності;

34 Стосовно кого Я сказав, що їм немає апрощення ні в цьому світі, ні у світі прийдешньому—

35 Хто азрікся Святого Духа після того, як сприйняв Його, і зрікся Єдинонародженого Сина Батька, і брозіпʼяв Його у собі, і виставив Його на відкритий сором.

36 Це ті, хто підуть геть в аозеро вогню і сірки з дияволом та його ангелами—

37 І це ті єдині, над ким друга асмерть матиме владу;

38 Так, істинно, аті єдині, кого не буде викуплено в належний час Господа, після страждань від Його гніву.

39 Бо всіх інших буде апіднято у бвоскресінні мертвих через тріумф і славу вАгнця, Якого було вбито, Який був у лоні Батька перед тим, як було створено світи.

40 І це є аєвангелія, радісна новина, що про неї голос з небес свідчив нам—

41 Що Він прийшов у світ, Сам Ісус, щоб Його арозіпʼяли за цей світ і щоб Йому бнести гріхи всвіту, і госвятити світ, і дочистити його від усієї неправедності;

42 Щоб через Нього могли бути аспасенними всі, кого Батько віддав Його владі і Ним створив;

43 Хто прославляє Батька і спасає всі творіння Його рук, крім тих синів загибелі, які зрікаються Сина після того, як Батько відкрив Його.

44 Отже, Він спасає всіх, крім них,—вони підуть геть до аспоконвічного бпокарання, яке є нескінченним покаранням, яке є вічним покаранням, царювати з вдияволом і його ангелами у вічності, де їхня гчерва не вмирає, і вогонь не згасає, що є їхньою мукою—

45 І ні акінця цього, ні місця цього, ні муки їхньої жодна людина не знає;

46 І не відкривалося, і не відкривається, і не буде відкрито людині, крім тих, які зробилися причасниками цього;

47 Проте Я, Господь, показую це у видінні багатьом, але одразу закриваю його знову;

48 Отже, кінця, ширини, висоти, аглибини й нещастя цього не розуміють ані вони, ані жодна людина, крім тих, кого бпризначено на цей восуд.

49 І ми чули голос, що говорив: Запишіть це видіння, бо знайте, це є кінець видіння страждань безбожників.

50 І знову ми приносимо свідчення—бо ми бачили і чули, і це є асвідчення євангелії Христа стосовно тих, хто вийде у бвоскресінні праведних,—

51 Вони ті, хто сприйняли свідчення Ісуса і аповірили в Його імʼя, і кого було бхрищено за вподобою Його поховання, кого було гпоховано у воді в Його імʼя, і це згідно з заповіддю, яку Він дав,—

52 Щоб, дотримуючись заповідей, вони могли бути аомитими й бочищеними від усіх своїх гріхів і отримати Святого Духа врукопокладанням того, кого гвисвячено й запечатано в цю двладу;

53 І хто долає вірою, і кого азапечатано бСвятим Духом обіцяння, Якого Батько проливає на всіх тих, хто є праведними та істинними.

54 Вони ті, хто є церквою аПершонародженого.

55 Вони ті, у чиї руки Батько віддав аусе,—

56 Вони ті, хто є асвящениками й царями, хто отримав від Його повноти і Його слави;

57 І є асвящениками Всевишнього, за чином Мелхиседека, що був за чином бЕноха, що був за вчином Єдинонародженого Сина.

58 Отже, як написано, вони є абогами, саме бсинами вБога

59 Отже, аусе є їхнім, чи то життя, чи то смерть, чи теперішнє, чи прийдешнє, усе є їхнім, і вони є Христовими, а Христос є Божим.

60 І вони аподолають усе.

61 Отже, нехай жодна людина не ахвалиться людиною, але краще нехай бхвалиться Богом, Який впідкорить усіх ворогів під Свої ноги.

62 Ці будуть амешкати в бприсутності Бога і Його Христа на віки вічні.

63 Це аті, кого Він приведе з Собою, коли бприйде у хмарах небесних вцарювати на землі над Своїм народом.

64 Це ті, хто братиме участь у апершому воскресінні.

65 Це ті, хто вийде у авоскресінні праведних.

66 Це ті, хто прийшов на аГору бСіон і в місто живого Бога, небесне місце, найсвятіше з усіх.

67 Це ті, хто прийшов до незліченного товариства ангелів, до генерального зібрання і церкви аЕноха і бПершонародженого.

68 Це ті, чиї імена азаписано на небесах, де Бог і Христос є бсуддями для всіх.

69 Це ті, хто є аправедниками, які стали бдосконалими через Ісуса, посередника внового завіту, Хто виконав цю досконалу гСпокуту через пролиття Своєї власної дкрові.

70 Це ті, чиї тіла є ацелестіальними, чия бслава є славою всонця, саме славою Бога, найвищого з усіх, Чию славу символічно описано як славу сонця на тверді небесній.

71 І знову, ми побачили атеррестріальний світ, і слухайте, і знайте, це є ті, хто від террестріального, чия слава відрізняється від слави церкви Першонародженого, що отримала повноту Батька, саме так, як бмісяць відрізняється від сонця на тверді небесній.

72 Ось, це є ті, хто помер абез бзакону;

73 І також ті, хто є адухами людей, які утримувалися у бвʼязниці, кого відвідав Син і кому впроповідував гєвангелію, щоб їх можна було судити, як людей у плоті;

74 Хто не сприйняв асвідчення Ісуса у плоті, але отримав його згодом.

75 Це ті, хто є шанованими людьми землі, кого було засліплено лукавством людей.

76 Це ті, хто отримує від Його слави, але не від Його повноти.

77 Це ті, хто отримує від присутності Сина, але не від повноти Батька.

78 Отже, вони є атілами террестріальними, а не тілами целестіальними, і відрізняються в славі, як місяць відрізняється від сонця.

79 Це ті, хто не є адоблесними у свідченні про Ісуса, отже, вони не отримують вінця над царством нашого Бога.

80 І ось, це є кінець видіння, яке ми бачили про террестріальне, яке Господь повелів нам записати, коли ми були ще в Дусі.

81 І знову, ми побачили славу ателестіальну, славу, яка є меншою славою, саме так, як слава зірок відрізняється від слави місяця на тверді небесній.

82 Це ті, хто не сприйняв ні євангелію Христа, ні асвідчення Ісуса.

83 Це ті, хто не зрікається Святого Духа.

84 Це ті, кого скинуто до апекла.

85 Це ті, кого не буде викуплено у адиявола аж до бостаннього воскресіння, доки Господь, Сам Христос-вАгнець, не закінчить Свою роботу.

86 Це ті, хто не отримує від Його повноти у вічному світі, але від Святого Духа через священнослужіння террестріальне;

87 А террестріальне—через асвященнослужіння целестіальне.

88 І телестіальне отримує його також від служіння ангелів, яких призначено священнослужити їм, або яких призначено бути духами, що священнослужать їм; бо вони будуть спадкоємцями спасіння.

89 І таким чином ми побачили у небесному видінні славу телестіальну, яка перевершує всіляке розуміння;

90 І жодна людина її не знає, крім тих, кому Бог відкрив її.

91 І таким чином ми побачили славу террестріальну, яка перевищує в усьому славу телестіальну, саме в славі, і в силі, і в могутності, і у владарюванні.

92 І таким чином ми побачили славу целестіальну, яка перевершує в усьому—де Бог, Сам Батько, царює на Своєму престолі на віки вічні;

93 Перед Чиїм престолом усе вклоняється у смиренному аблагоговінні і віддає Йому славу на віки вічні.

94 Ті, хто живуть у Його априсутності, є церквою бПершонародженого; і вони бачать так само, як їх бачать, і взнають так само, як їх знають, отримавши від Його повноти і Його гблагодаті;

95 І Він робить їх арівними у владі, і в могутності, і у владарюванні.

96 І слава целестіальна є одна, саме як слава асонця є одна.

97 І слава террестріальна є одна, саме як слава місяця є одна.

98 І слава телестіальна є одна, саме як слава зірок є одна; бо так, як одна зірка відрізняється від іншої зірки славою, саме так відрізняються один від другого славою у телестіальному світі;

99 Бо це ті, хто є аПавлові, і Аполлосові, і Кифини.

100 Це ті, які кажуть, що деякі з них від одного, а деякі від другого—деякі від Христа, а деякі від Івана, а деякі від Мойсея, а деякі від Іліяса, а деякі від Ісайяса, а деякі від Ісаї, а деякі від Еноха;

101 Але не сприйняли ні євангелію, ні свідчення про Ісуса, ні пророків, ні авічний завіт.

102 Найостанніше, це всі ті, кого не буде зібрано зі святими, і не буде авзято до бцеркви Першонародженого, і не буде прийнято до хмари.

103 Це аті, хто є ббрехунами, і чаклунами, і вперелюбниками, і розпусниками, і всі, хто любить і чинить неправду.

104 Це ті, хто зазнає на собі агнів Божий на землі.

105 Це ті, хто зазнає на собі авідплату вічного вогню.

106 Це ті, кого скинуто до апекла, і хто бзазнає на собі гнів вВсемогутнього Бога до гповноти часів, коли Христос дпідкорить усіх ворогів під Свої ноги і езавершить Свою роботу;

107 Коли Він передасть царство і представить його Батькові незаплямованим, кажучи: Я переміг і один аутоптав бдавильний прес, саме давильний прес лютого гніву Всемогутнього Бога.

108 Тоді Його буде увінчано вінцем Його слави, щоб сидіти Йому на апрестолі Своєї влади, щоб царювати на віки вічні.

109 Але слухайте і знайте, що ми побачили славу і жителів телестіального світу, що їх було незліченно, як зірок на тверді небесній або як піску на морському березі;

110 І почули голос Господа, Який говорив: Усі ці схилять коліно і кожний язик асповідається Тому, Хто сидить на престолі на віки вічні;

111 Бо їх буде суджено згідно з їхніми діяннями, і кожна людина отримає згідно зі своїми власними адіяннями своє власне владарювання в боселях, які підготовлено;

112 І вони будуть слугами Всевишнього; але туди, аде Бог і Христос бмешкають, вони у всі віки не зможуть прийти.

113 Це є кінець видіння, яке ми бачили, яке нам було наказано записати, поки ми були ще в Дусі.

114 Але авеличними і дивовижними є діяння Господа і бтаємниці Його царства, які Він показав нам, які славою, і могутністю, і владарюванням перевершують усяке розуміння;

115 Які Він повелів нам не записувати, поки ми ще були в Дусі, і які не адозволено людині вимовляти;

116 Не аздатна також людина повідомити про них, бо їх можна побачити та бзрозуміти тільки силою Святого Духа, якою Бог наділяє тих, хто любить Його і очищає себе перед Ним;

117 Кому Він надає цей привілей бачити й знати самим;

118 Щоб силою і проявом Духа, будучи у плоті, вони могли знести Його присутність у світі слави.

119 І Богові, і Агнцеві слава, і шана, і владарювання на віки вічні. Амінь.