Писання
Учення і Завіти 51


Розділ 51

Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Томпсоні, штат Огайо, 20 травня 1831 року. У цей час святі, які переселялися зі східних штатів, почали прибувати в Огайо, і стало необхідним вжити певних заходів для їхнього поселення. Оскільки ця справа становила особливу складову частину чину єпископа, єпископ Едвард Партридж прагнув настановлення в цій справі, і Пророк запитав у Господа.

1–8, Едварда Партриджа призначено наглядати за управлінням і власністю; 9–12, Святі мають чинити чесно й отримувати однаково; 13–15, Вони повинні мати єпископську комору і впорядковувати власність за Господнім законом; 16–20, Огайо має бути тимчасовим місцем збирання.

1 Прислухайтеся до Мене, каже Господь Бог ваш, і Я говоритиму до Мого слуги аЕдварда Партриджа, і дам йому настановлення; бо є необхідність у тому, щоб він отримав настановлення, як організувати цей народ.

2 Бо є необхідність у тому, щоб їх було організовано згідно з Моїми азаконами; якщо інакше, їх буде відсічено.

3 Отже, нехай Мій слуга Едвард Партридж і ті, кого він обрав, ким Я дуже задоволений, призначать цим людям їхні частини, кожному аоднаково, відповідно до своєї сімʼї, відповідно до своїх обставин і своїх бажань та бпотреб.

4 І нехай Мій слуга Едвард Партридж, коли він призначатиме людині її частину, дасть їй відпис, який забезпечить їй її частину, щоб вона зберігала її, саме це право і це успадкування в Церкві, доки вона не порушить і не буде голосом Церкви визнана недостойною належати до Церкви, згідно з законами і азавітами Церкви.

5 І якщо вона порушить і не буде визнана достойною належати до Церкви, вона не матиме влади претендувати на ту частину, яку вона посвятила єпископові для бідних і нужденних Моєї Церкви; отже, вона не утримає дар, але матиме позов тільки на ту частину, яка передана їй відповідно до акту.

6 І таким чином все буде зроблено точно, азгідно з бзаконами краю.

7 І нехай те, що належить цим людям, буде призначено цим людям.

8 І агроші, які залишаються у цих людей—нехай буде призначено розпорядника цим людям, щоб він брав бгроші для забезпечення їжею та одягом, згідно з бажаннями цих людей.

9 І нехай кожна людина діє ачесно і буде рівною серед цих людей, і отримує однаково, щоб ви могли бути бодним, саме так, як Я заповідав вам.

10 І нехай те, що належить цим людям, не буде відібрано і віддано аіншій церкві.

11 Отже, якщо інша церква отримає гроші цієї Церкви, нехай вони сплатять цій Церкві знову згідно з тим, як вони домовляться;

12 І це буде зроблено через єпископа або розпорядника, якого буде призначено аголосом Церкви.

13 І знову, нехай єпископ влаштує акомору для цієї Церкви; і нехай усе, що є як у вигляді грошей, так і у вигляді продуктів, чого є більше, ніж бнеобхідно для потреб цих людей, зберігатиметься в руках єпископа.

14 І нехай він також відкладе собі на свої власні потреби і на потреби своєї сімʼї, оскільки він буде зайнятий виконанням цієї роботи.

15 І таким чином Я надаю цим людям привілей організуватися згідно з Моїми азаконами.

16 І Я освячую для них ацю землю на короткий час, доки Я, Господь, не забезпечу їх інакше і не накажу їм піти звідси;

17 А час і день не дано їм, отже, нехай діють на цій землі так, ніби на роки, і це обернеться їм на благо.

18 Ось, це буде априкладом Моєму слузі Едварду Партриджу в інших місцях, в усіх церквах.

19 І той, кого буде визнано вірним, справедливим і мудрим ауправителем, увійде в брадість свого Господа і успадкує вічне життя.

20 Істинно Я кажу вам, Я є Ісус Христос, Який априйде скоро, у той бчас, що ви й не гадаєте. Саме так. Амінь.