Писання
Учення і Завіти 68


Розділ 68

Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, штат Огайо, 1 листопада 1831 року як відповідь на молитву, аби дізнатися про думку Господа щодо Орсона Гайда, Люка С. Джонсона, Лаймана Е. Джонсона та Уільяма Е. Маклелліна. Хоча частина цього одкровення була адресована цим чотирьом чоловікам, більшість його вмісту стосується всієї Церкви. Текст цього одкровення був розширений під проводом Джозефа Сміта, коли його було надруковано в книзі Учення і Завіти, видання 1835 р.

1–5, Слова старійшин, спонукуваних Святим Духом, є Писанням; 6–12, Старійшини мають проповідувати і христити, і ознаки йтимуть слідом за істинно віруючими; 13–24, Першонароджений серед синів Аарона може служити Верховним єпископом (тобто тримати ключі єпископального президентства) під керівництвом Першого Президентства; 25–28, Батькам заповідано навчати євангелії своїх дітей; 29–35, Святі мають додержуватися дня Суботнього, трудитися старанно і молитися.

1 Мого слугу, Орсона Гайда, було покликано через його висвячення, проголошувати вічну євангелію, аДухом живого Бога, від народу до народу і від краю до краю, у громадах злочестивих, у їхніх синагогах, розмірковуючи з ними і розʼяснюючи їм усі писання.

2 І слухайте, і знайте, це є зразок для всіх тих, кого було висвячено в це священство, кому призначено цю місію—іти вперед.

3 І це є зразок для них, щоб вони аговорили так, як їх спонукає Святий Дух.

4 І те, що вони говоритимуть, спонукувані аСвятим Духом, буде Писанням, буде волею Господа, буде думкою Господа, буде словом Господа, буде голосом Господа і бсилою Бога на спасіння.

5 Ось, це є обіцяння Господа вам, о ви, Мої слуги.

6 Отже, будьте в доброму гуморі і не абійтеся, бо Я, Господь, з вами і стоятиму біля вас; і ви будете свідчити про Мене, Самого Ісуса Христа, що Я є Син живого Бога, що Я був, що Я є, і що Я маю прийти.

7 Це є слово Господа до тебе, Мого слуги аОрсона Гайда, і також до Мого слуги Люка Джонсона, і до Мого слуги Лаймана Джонсона, і до Мого слуги Уільяма Е. Маклелліна, і до всіх вірних старійшин Моєї Церкви—

8 аІдіть по всьому світу, бпроповідуйте євангелію кожному встворінню, діючи в гповноваженні, яке Я дав вам, дхристячи в імʼя Батька, і Сина, і Святого Духа.

9 І атой, хто вірить і буде хрищений, буде бспасенний, а той, хто не вірить, буде взасуджений.

10 І того, хто вірить, буде благословлено аознаками, що прийдуть слідом, саме так, як написано.

11 І тобі буде дано знати аознаки часів і ознаки пришестя Сина Людини;

12 І усіх тих, про кого свідчитиме Батько, тобі буде дано владу азапечатувати їх на вічне життя. Амінь.

13 А тепер, стосовно справ на доповнення до завітів і заповідей, ось вони—

14 Після цього залишається у належний час Господа посвятити інших аєпископів для Церкви, щоб вони служили саме так, як перший;

15 Отже, вони будуть апервосвящениками, хто є достойними, і бПерше Президентство Мелхиседекового священства призначить їх, якщо вони не є прямими нащадками вАарона.

16 А якщо вони будуть прямими нащадками аАарона, вони матимуть законне право на єпископат, якщо вони першонароджені серед синів Аарона;

17 Бо першонароджений утримує право президентства над цим священством і аключі, або повноваження над ним.

18 Жодний чоловік не має законного права на цей чин, щоб утримувати ключі цього священства, якщо він не є апрямим нащадком і першонародженим Аарона.

19 Але, оскільки апервосвященик Мелхиседекового священства має повноваження виконувати обовʼязки в усіх нижчих чинах, він може виконувати обовʼязки і в чині бєпископа, коли не можна знайти жодного прямого нащадка Аарона, і коли його покликано, і посвячено, і висвячено до цієї влади під руками Першого Президентства Мелхиседекового священства.

20 А прямого нащадка Аарона також має бути призначено цим Президентством, і знайдено достойним, і апомазано, і бвисвячено під руками цього Президентства, інакше вони не мають законного повноваження виконувати обовʼязки у своєму священстві.

21 Але, через постанову щодо їхнього права священства, яке переходить від батька до сина, вони можуть заявити про своє право на помазання, якщо вони у будь-який час зможуть довести своє походження або встановити його через одкровення від Господа під руками вищезгаданого Президентства.

22 І знову, жодного єпископа або первосвященика, якого буде посвячено на це священнослужіння, не можна судити або засуджувати за будь-який злочин інакше, як перед аПершим Президентством Церкви;

23 І якщо його буде визнано винним перед цим Президентством, свідченням, яке буде безсумнівним, його буде засуджено;

24 І якщо він покається, його буде апрощено, згідно з завітами й заповідями Церкви.

25 І знову, якщо абатьки мають дітей у Сіоні або в будь-якому з його бколів, які організовано, і не ввчать їх розуміти вчення про покаяння, віру в Христа, Сина живого Бога, і хрищення й дар Святого Духа рукопокладанням у віці гвосьми років, дгріх буде на головах батьків.

26 Бо це буде законом для жителів аСіону або будь-якого з його колів, які організовано.

27 І їхні діти будуть аохрищені для бвідпущення їхніх гріхів у ввісім років і отримають рукопокладання.

28 І вони також мають навчати своїх дітей амолитися і ходити чесно перед Господом.

29 І жителі Сіону мають також дотримуватися аСуботнього дня, щоб святити його.

30 І жителі Сіону також мають памʼятати свою працю, оскільки їх призначено працювати, з усією вірністю, бо про ледаря згадається перед Господом.

31 Тепер, Я, Господь, не зовсім задоволений жителями Сіону, бо є аледарі серед них; і їхні діти також зростають у бзлочестивості; вони також не впрагнуть щиро багатств вічності, але їхні очі повні жадібності.

32 Такого не повинно бути, і з цим треба покінчити серед них; отже, нехай Мій слуга Олівер Каудері несе ці висловлення до землі Сіону.

33 І заповідь Я даю їм: той, хто не дотримується своїх амолитов перед Господом у належний для цього час, нехай його буде бзгадано перед суддею Мого народу.

34 Ці ависловлення є істинними й вірними; отже, не порушуйте їх, і нічого не бзабирайте з них.

35 Ось, Я є аАльфа і Омега, і Я бприйду скоро. Амінь.