Писання
Учення і Завіти 3


Розділ 3

Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Гармоні, штат Пенсильванія, в липні 1828 року, стосовно втрати 116 сторінок рукопису перекладу першої частини Книги Мормона, яка називалася книгою Легія. Пророк неохоче дозволив, щоб ці сторінки перейшли від нього під нагляд Мартіна Гарріса, який служив короткий час писарем під час перекладу Книги Мормона. Одкровення було дане через Урім і Туммім. (Див. розділ 10).

1–4, Путь Господа—це один вічний круг; 5–15, Джозеф Сміт повинен покаятися або втратити дар перекладу; 16–20, Книга Мормона вийде у світ, щоб спасти сімʼя Легія.

1 аДіяння, і замисли, і наміри Бога не можуть бути зруйнованими, не можуть вони також зійти нанівець.

2 Тому що аБог не ходить кривими стежками, не повертає Він також ані праворуч, ані ліворуч, не відхиляється Він від того, що Він сказав, отже Його стежки рівні, а Його бпуть є один вічний круг.

3 Памʼятай, памʼятай, що не адіяння Бога зруйновано, але діяння людей;

4 Бо хоч людина може мати багато одкровень і силу творити могутні діяння, усе ж таки якщо вона ахвалиться своєю власною силою, і зневажає бпоради Бога, і йде за диктатами своєї власної волі й втілесних бажань, вона мусить упасти й викликати на себе гпомсту справедливого Бога.

5 Ось, тобі було довірено ці речі, проте якими суворими були тобі заповіді; памʼятай також і обіцяння, які було дано тобі, якщо ти не порушиш їх.

6 І ось, як часто ти апорушував заповіді й закони Бога, і продовжував іти за бпереконаннями людей.

7 Бо знай, тобі не слід було абоятися людину більше, ніж Бога. Хоч люди зневажають поради Бога й ставляться з бпрезирством до Його слів—

8 Проте тобі слід було бути вірним; і Він би простер Свою руку й підтримав тебе проти всіх вогненних астріл бсупротивника; і Він був би з тобою кожного разу під час взбентеження.

9 Ось, ти є Джозеф, і тебе було обрано виконати роботу Господа, але через провину, якщо ти не усвідомиш цього, ти впадеш.

10 Але памʼятай, Бог милостивий; отже, покайся в тому, що ти зробив і що протирічить заповіді, яку Я дав тобі, і ти все ще є обраним, і знову покликаний на цю роботу;

11 Якщо ти не зробиш цього, тебе буде звільнено і ти станеш таким, як усі інші люди, і не буде в тебе більше дару.

12 І коли ти віддав те, аперекладати яке Бог дав тобі зір і силу, ти віддав те, що було священним, у руки злочестивої блюдини,

13 Яка зневажила поради Бога і порушила найбільш священні обіцяння, які було дано перед Богом, і покладалася на своє власне судження, і ахвалилася своєю власною мудрістю.

14 І це є причиною того, що ти втратив свої привілеї на деякий час—

15 Бо ти дозволив, щоб пораду твого ауправителя було розтоптано від початку.

16 Проте Мій труд пошириться, бо саме так як знання про аСпасителя прийшло у світ через бсвідчення Юдеїв, так само прийде взнання про Спасителя і до Мого народу—

17 І до аНефійців, і до Яківців, і до Йосипівців, і до Зорамійців через свідчення їхніх батьків—

18 І це асвідчення стане знанням бЛаманійців, і Лемуїльців, і Ізмаїльців, які ввиродилися у зневірі через беззаконня їхніх батьків, яким Господь дозволив гзнищити своїх братів Нефійців, через їхні беззаконня і їхні мерзоти.

19 І саме з цією аметою збережено ці бпластини, які містять ці літописи—щоб могли бути виконані вобіцяння Господа, які Він дав Своєму народові;

20 І щоб аЛаманійці могли прийти до пізнання своїх батьків, і щоб вони могли знати обіцяння Господа, і щоб вони могли бвірити євангелії і впокладатися на заслуги Ісуса Христа, і бути гпрославленими через віру в Його імʼя, і щоб через їхнє покаяння вони могли бути спасенними. Амінь.