Skrifterna
3 Nephi 22


Kapitel 22

I de sista dagarna ska Sion och hennes stavar upprättas, och Israel ska insamlas i barmhärtighet och mildhet – De ska triumfera – Jämför Jesaja 54. Omkring 34 e.Kr.

1 Och då ska det som är skrivet ske: ’Sjung, du ofruktsamma, du som inte födde. Brist ut i asång och ropa högt, du som inte led födslovåndor. För fler är den ensammas barn än den gifta hustruns barn, säger Herren.

2 Utvidga platsen för ditt tält och låt dem spänna ut dina boningars tältdukar, spara inte. Förläng dina linor och stärk dina astavar.

3 För du ska bryta fram åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar ska ärva aicke-judarna och befolka de öde städerna.

4 Frukta inte, för du ska inte känna skam. Var inte heller förlägen, för du ska inte abringas på skam. För du ska glömma din ungdoms skam och ska inte komma ihåg din ungdoms vanära och ska inte längre minnas ditt änkestånds vanära.

5 För din skapare, din man, Härskarornas Herre är hans namn, och din Återlösare, Israels Helige – hela jordens Gud ska han kallas.

6 För Herren har kallat dig som en övergiven och i anden sorgsen kvinna, och en ungdomshustru då du blev förskjuten, säger din Gud.

7 För ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet ska jag insamla dig.

8 I kortvarig vrede dolde jag mitt ansikte för dig för ett ögonblick, men med evig godhet ska jag aförbarma mig över dig, säger Herren, din Återlösare.

9 För adetta är för mig som bNoas vatten, för liksom jag har svurit att Noas vatten inte mer ska komma över jorden, så har jag svurit att jag inte ska vredgas på dig.

10 För abergen ska vika undan och höjderna tas bort, men min godhet ska inte bvika ifrån dig, inte heller ska förbundet om min frid tas bort, säger Herren som förbarmar sig över dig.

11 O du plågade, som kastas hit och dit av stormar utan att bli tröstad! Se, med klara färger ska jag lägga dina astenar och lägga dina grundvalar med safirer.

12 Och jag ska göra dina fönster av agater och dina portar av rubiner och dina ringmurar av ädla stenar.

13 Och aalla dina barn ska undervisas av Herren, och stor blir dina barns frid.

14 I arättfärdighet ska du bli befäst. Du ska vara långt ifrån förtryck, för du ska inte frukta, och långt ifrån förskräckelse, för den ska inte komma dig nära.

15 Se, förvisso ska de samla sig mot dig, men inte på grund av mig. Var och en som samlar sig mot dig ska falla för din skull.

16 Se, jag har skapat smeden som blåser på kolen i elden och skapar ett redskap för sitt arbete, och jag har skapat fördärvaren till att förstöra.

17 Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som smädar dig till doms ska du fördöma. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet är av mig, säger Herren.’