2019
Tảng Đá Góc Nhà của Đức Tin Chúng Ta
Tháng Mười năm 2019


Lời Nói Cuối Cùng

Tảng Đá Góc Nhà của Đức Tin Chúng Ta

Từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 1984.

Trong mỗi ngôi đền thờ mới, chúng ta đều có một buổi lễ đặt viên đá góc nhà phù hợp với một truyền thống có từ thời xa xưa. Trước khi xi măng được sử dụng phổ biến, các bức tường nền của một tòa nhà được ghép từ những tảng đá lớn. Một cái rãnh được đào lên, và các tảng đá sẽ được đặt xuống để làm bệ. Từ điểm khởi đầu, phần móng của bức tường sẽ chạy theo một hướng đến một viên đá góc nhà; rồi từ cái góc sẽ đổi hướng để bức tường chạy đến góc tiếp theo, là nơi mà một viên đá khác được đặt xuống, từ đó cái móng tường này sẽ chạy đến góc kế tiếp, và từ đó đến điểm khởi đầu. … Viên đá cuối cùng được nói đến như là viên đá chính của góc nhà, và việc đặt nó vào vị trí đã trở thành lý do để vui mừng. Với viên đá góc nhà được đặt vào đúng vị trí này, cái nền đã sẵn sàng cho công trình lớn lao hơn. Do vậy, Phao Lô đã sử dụng phép loại suy này khi mô tả Giáo Hội chân chính:

“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời;

“Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà;

“Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa” (Ê Phê Sô 2:19–21).

Chúng ta có những tảng đá góc nhà cơ bản mà trên đó Giáo Hội ngày sau vĩ đại này đã được thiết lập bởi Chúa, và được “sắp đặt cách hẳn hoi.” Những tảng đá góc nhà đó vô cùng chính yếu đối với công việc này, là nền tảng cơ sở, những mỏ neo giúp Giáo Hội đứng vững. … [Nhưng] tôi đề cập đến tảng đá góc nhà, tượng trưng cho Đấng mà chúng ta nhận biết và tôn kính, chính là Chúa Giê Su Ky Tô. …

Ngài là tảng đá góc nhà của Giáo Hội mang danh Ngài, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. “Chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Ngài là cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta, là Đấng ban cho cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Hê Bơ Rơ 5:9). Không có ai bằng được Ngài. Chưa từng có. Và sẽ không bao giờ có. Tạ ơn Thượng Đế vì đã ban xuống Con Trai Yêu Dấu của Ngài, là Đấng đã phó mạng sống của Ngài để chúng ta có thể được sống và là tảng đá góc nhà, vững vàng của đức tin chúng ta và Giáo Hội của Ngài.

In