2019
Làm thế nào tôi tìm ra bạn bè với các tiêu chuẩn tốt?
Tháng Mười năm 2019


Hỏi và Đáp

“Làm thế nào tôi tìm ra bạn bè với các tiêu chuẩn tốt?”

Sự Tử Tế Là Mấu Chốt

Hãy cho họ thấy tình yêu thương và tử tế với họ. Cho họ thấy rằng bạn quan tâm đến họ và muốn họ hạnh phúc. Nếu họ không cho thấy rằng họ quan tâm đến bạn và không tử tế với bạn, có lẽ bạn không muốn tiếp tục tình bạn đó đâu.

Madi B., 15 tuổi, Arizona, Hoa Kỳ

Sống Theo Các Tiêu Chuẩn của Bạn

Hãy nêu gương về việc sống theo các tiêu chuẩn của bạn. Và nếu có bạn bè mà không có cùng các tiêu chuẩn, bạn hãy cho họ thấy rằng họ vẫn đặc biệt trong mắt của Thượng Đế. Chúa Giê Su yêu thương tất cả mọi người và dạy họ đi theo đường lối của Ngài.

Bernard B., 19 tuổi, Palawan, Philippines

Chia Sẻ Phúc Âm

Bạn có thể tìm được những người bạn mới có các tiêu chuẩn tốt bằng cách cùng đi giảng dạy với những người truyền giáo. Họ biết khá nhiều người trẻ tuổi cần một người bạn trong Giáo Hội.

Anh Cả Quintanilla, 20 tuổi, Phái Bộ Truyền Giáo Barbados Bridgetown

Cầu Nguyện cho Bạn Bè của Bạn

Mình cầu nguyện nhiều để xem liệu bạn bè của mình có phải là những người tốt mà có thể giúp mình nâng cao các tiêu chuẩn và chứng ngôn của mình về Chúa Giê Su Ky Tô không.

Imanol M., 18 tuổi, Chihuahua, Mexico

Thượng Đế Sẽ Giúp Đỡ Bạn

Mình đã nhận thấy rằng nếu mình chịu khó tìm kiếm những người cho thấy ánh sáng của Đấng Ky Tô, thì điều đó sẽ tạo ra mọi sự khác biệt. Cha Thiên Thượng biết các ước muốn của bạn và nếu bạn làm phần vụ của mình, thì Ngài sẽ đáp ứng cho tất cả những lời cầu nguyện đó.

Olivia T., 18 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

In