2019
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Phao Lô
Tháng Mười năm 2019


Các Câu Chuyện Thánh Thư

Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Phao Lô

Hình Ảnh
Paul on a boat

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Sứ Đồ Phao Lô đi đến nhiều vùng đất khác nhau để giảng dạy cho dân chúng về Chúa Giê Su. Thời đó không có xe hơi hay máy bay, vì vậy ông đã đi bộ rất nhiều! Đôi khi ông di chuyển bằng tàu.

Hình Ảnh
Paul teaching

Phao Lô giảng dạy cho dân chúng tại nhà thờ và tại nhà. Ông dạy dân chúng trên các đỉnh đồi lổn nhổn đá và trên các con đường trong thành phố.

Hình Ảnh
Paul in prison

Nhiều người không thích điều Phao Lô dạy. Có lúc Phao Lô bị bắt vào tù. Có lúc Phao Lô ngã bệnh.

Hình Ảnh
Paul smiling

Nhưng qua tất cả những điều khó khăn này, Phao Lô có được đức tin. Ông nói rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Ky Tô.” Ông biết Chúa Giê Su sẽ giúp ông trở nên mạnh mẽ.

Hình Ảnh
girl riding bike

Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ luôn. Ngài yêu thương tôi, và tôi yêu thương Ngài!

In