2019
Anh Cả Stevenson Đến Thăm Chile
Tháng Mười năm 2019


Các Sứ Đồ đi khắp Thế Giới

Anh Cả Stevenson Đến Thăm Chile

Các Vị Sứ Đồ đi khắp thế giới để phục sự mọi người và giảng dạy họ về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Elder Stevenson Visits Chile

Anh Cả Gary E. Stevenson và Chị Lesa Stevenson đi cùng với Chủ Tịch Russell M. Nelson và Chị Wendy Nelson đến Chile để tham dự một sự kiện vô cùng quan trọng. Một ngôi đền thờ mới sẽ được làm lễ cung hiến tại thành phố Concepción!

Ngôi đền thờ mới đẹp đẽ này là ngôi đền thờ thứ hai được xây cất tại Chile và là đền thờ thứ 18 tại Nam Mỹ.

Có nhiều trận động đất xảy ra ở Chile. Đền Thờ Concepción Chile có một nền móng đặc biệt giúp giữ cho nó không bị hư hại nếu gặp phải một trận động đất.

Laura và Alicia O. đã giúp đặt tảng đá cuối cùng vào mặt ngoài đền thờ. Tảng đá này được gọi là đá góc nhà của đền thờ. Rồi đền thờ đã sẵn sàng để được làm lễ cung hiến.

Các em thiếu nhi đi cùng cha mẹ lắng nghe Chủ Tịch Nelson dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt để cung hiến ngôi đền thờ.

Giờ đây, các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có thể đi vào bên trong để được làm lễ gắn bó với gia đình họ và phục vụ qua việc thực hiện các lễ báp têm trong đền thờ!

Đây là điều Anh Cả Stevenson đã nói về buổi lễ cung hiến:

In