2019
Bảo Vệ Trẻ Em khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm
Tháng Mười năm 2019


Bảo Vệ Trẻ Em khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm

Hình Ảnh
mother and her son walking down a path

Ảnh chụp gia đình dưới cây dù, cậu bé ngồi ở góc lớp, và nhóm trẻ em do Getty Images cung cấp, được sử dụng cho mục đích minh họa, do người mẫu thực hiện

Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, bày tỏ rằng tình yêu thương là vũ khí hữu hiệu nhất chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm: “Như câu nói nổi tiếng nói rằng ‘hình ảnh sách báo khiêu dâm hủy hoại tình yêu thương,’ nhưng cũng hãy nhớ rằng tình yêu thương hủy hoại hình ảnh sách báo khiêu dâm.” Đây là ba cách mà việc bày tỏ tình yêu thương bảo vệ trẻ em chống lại những ảnh hưởng của hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Bảo Vệ: “Cha/Mẹ Yêu Thương Con”

Thiết lập một mối quan hệ mà con cái của anh chị em cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Phản Ứng: “Cha/Mẹ Vẫn Yêu Thương Con”

Nói chuyện với con cái anh chị em về hình ảnh sách báo khiêu dâm và yêu cầu chúng tìm đến anh chị em khi chúng có thắc mắc.

Chữa Lành: “Cha/Mẹ Sẽ Luôn Luôn Yêu Thương Con”

Hãy trấn an con cái mình rằng thậm chí nếu chúng đang vật lộn với hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì tình yêu thương của anh chị em dành cho chúng sẽ không thay đổi.

In