2019
Tìm Kiếm Đấng Ky Tô thay vì Bóng Tối Tai Hại của Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm
Tháng Mười năm 2019


Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Tìm Kiếm Đấng Ky Tô thay vì Bóng Tối Tai Hại của Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm

Hình Ảnh
couple on a beach

Hình ảnh của Getty Images, được sử dụng với mục đích minh họa, do người mẫu thực hiện

Khi hoạch định các bài viết dành cho những người thành niên trẻ tuổi, chúng tôi dành nhiều thời gian suy ngẫm về các vấn đề họ đang phải trải qua hiện nay. Có quá nhiều vấn đề. Nhưng trong khi nhóm chúng tôi đang đưa ra các ý tưởng cho số báo Liahona tháng này, chúng tôi được dẫn đến một đề tài mà đã tác động đến cá nhân chúng tôi, bạn bè, và vô số những người khác: đó là hẹn hò và hình ảnh sách báo khiêu dâm. Chúng tôi đã biết rằng việc hoạch định cho mục này sẽ phức tạp đây. Nhưng cuối cùng thì, hình ảnh sách báo khiêu đâm đã làm cho quá nhiều người đau lòng, đôi khi hủy hoại cả cuộc đời họ. Và đối với các thành niên trẻ tuổi, nó có thể khiến cho tương lai thậm chí càng thêm bấp bênh, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho hôn nhân.

Chúng tôi quả thật đã thấy bàn tay của Cha Thiên Thượng hướng dẫn công việc này khi chúng tôi bắt đầu nhận được các câu chuyện từ các thành niên trẻ tuổi có mối quan hệ đã bị ảnh hưởng bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm. Và chúng tôi thấy rằng không chỉ có một tia hy vọng thoáng qua về hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu thoát khỏi thói nghiện ngập thôi đâu, mà còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Bởi vì mỗi một câu chuyện này đều làm chứng về quyền năng làm thay đổi cuộc đời, mang lại hy vọng, và chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.

Vì vậy nếu anh chị em thấy mình đang ở trong một mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm, chúng tôi mời anh chị em đọc mục này trong số báo tháng này, với những bài viết chân thật của những người biết quá rõ việc vật lộn chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm là như thế nào. Những bài viết này nói đến các đề tài như làm thế nào để đề cập và thảo luận về hình ảnh sách báo khiêu dâm khi anh chị em đang hẹn hò (trang 44), cách phản ứng khi một ai đó thú nhận đang gặp khó khăn với hình ảnh sách báo khiêu dâm (chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số), làm thế nào sự tha thứ và chữa lành có thể đến với cả hai phía (chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số), và làm thế nào Thánh Linh có thể dẫn dắt anh chị em biết cách tiếp tục mối quan hệ của mình (chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số).

Chúng tôi biết rằng nếu anh chị em trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi và mời Thánh Linh vào cuộc sống của mình trong khi anh chị em tìm kiếm câu trả lời, thì Cha Thiên Thượng sẽ dẫn anh chị em đến hướng đi đúng dành cho hoàn cảnh riêng của mình. Bóng tối của hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể chiếm ưu thế trên thế gian, nhưng ánh sáng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi sẽ xua tan mọi tối tăm. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm đến Ngài.

Thân ái,

Chakell Wardleigh và Mindy Selu

Biên tập viên mục thành niên trẻ tuổi trong Các Tạp Chí Giáo Hội

In