2019
Các Bậc Cha Mẹ Thân Mến
Tháng Mười năm 2019


Các Bậc Cha Mẹ Thân Mến,

Hình Ảnh
Dear Parents

Một trong những sứ điệp chính của Kinh Tân Ước là chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui trong Đấng Ky Tô, bất kể cuộc sống của chúng ta như thế nào đi nữa. Tạp chí tháng này chia sẻ một chứng ngôn tương tự.

  • Trong trang BH4, một cậu bé được dỗ dành khi gặp ác mộng.

  • Trong trang BH8, một cô bé mắc hội chứng Down được nhắc nhở rằng Cha Thiên Thượng yêu thương cô bé.

  • Trong trang BH15, một tấm áp phích dạy rằng tất cả mọi điều đều có thể làm được với sự giúp đỡ của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Trong trang BH20–23, Phao Lô nêu gương về đức tin.

Khi anh chị em và các cháu cùng đọc tạp chí này với nhau, hãy tìm ra cách thức mà Chúa Giê Su và Cha Thiên Thượng đã giúp các nhân vật trong từng câu chuyện. Anh chị em và các cháu có thể gạch dưới những từ mô tả các thử thách họ gặp phải. Rồi khoanh tròn những từ mô tả sự giúp đỡ họ nhận được. Trong gia đình mình, hãy cùng nhau nói về việc đôi khi thử thách được cất đi khỏi như thế nào, và trong những lúc khác thì chúng ta được làm cho vững vàng hơn như thế nào để vượt qua các thử thách của chúng ta. Trong cả hai cách thức, Chúa Giê Su và Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta và luôn sẵn sàng giúp chúng ta!

Chúng tôi hy vọng anh chị em và các cháu có nhiều niềm vui trong tháng này,

Trang Bạn Hữu

In