2019
Chúa Giê Su Yêu Thương Con Cái Chúng Ta
Tháng Mười năm 2019


Chúa Giê Su Yêu Thương Con Cái Chúng Ta

Tôi dành ra rất nhiều thời gian suy nghĩ về trẻ em. Tôi yêu mến các trẻ em trong vòng gia đình và bạn bè của tôi. Hơn nữa, công việc của tôi với các tạp chí Giáo Hội gồm có biên soạn và hiệu đính các trang báo dành cho trẻ em trên khắp thế giới. Nhưng cách đây vài năm, tôi nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ nghiên cứu những gì thánh thư dạy về trẻ em. Vì thế tôi quyết định đọc Kinh Tân Ước và Sách Mặc Môn và chú ý kỹ hơn đến những gì tôi có thể học được về nhóm tuổi đặc biệt này.

Đó là một hoạt động làm thay đổi cuộc sống! Trong số nhiều lẽ thật tôi khám phá ra, lẽ thật đáng giá nhất là sự hiểu biết gia tăng rằng Chúa Giê Su quan tâm đến các trẻ em biết bao. Ngài phục sự cho các trẻ em theo nhóm cụ thể, riêng rẽ với những người khác, lặp đi lặp lại nhiều lần. Làm thế nào chúng ta có thể noi theo gương Ngài?

Bài viết của tôi ở trang 18 chia sẻ một số bài học tôi gom góp được từ kinh nghiệm học tập thánh thư đó, cộng thêm những ý kiến và góp ý từ vài nhà chuyên môn trong lĩnh vực ngăn ngừa lạm dụng.

Trẻ em vô cùng quý báu. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để bảo vệ và giúp sức cho chúng, đối xử với chúng giống như Chúa Giê Su sẽ làm!

Thân mến,

Marissa Widdison

In