2019
Phục Vụ Chúa bằng tiếng Tây Ban Nha
Tháng Mười năm 2019


Các Tấm Gương Dũng Cảm

Phục Vụ Chúa bằng tiếng Tây Ban Nha

Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Hình Ảnh
Serving the Lord in Spanish

Hãy tưởng tượng rằng một người bạn đưa cho bạn quyển sách hay nhất mà người đó từng đọc. Bạn mở trang bìa … và phát hiện ra bạn không thể đọc được sách đó. Nó được viết bằng một ngôn ngữ khác! Bạn sẽ làm gì?

Trong những năm đầu của Giáo Hội, Sách Mặc Môn chỉ được in bằng tiếng Anh. Chủ Tịch Brigham Young đã kêu gọi hai người truyền giáo đi thuyết giảng phúc âm tại Mexico và phiên dịch Sách Mặc Môn sang tiếng Tây Ban Nha. Nhưng họ cần thêm sự giúp đỡ để làm điều đó. Họ không ngờ rằng ở phía bên kia đại dương, Thượng Đế đã chuẩn bị một người đàn ông mà có thể cho họ đúng sự giúp đỡ họ đang cần.

Meliton Gonzalez Trejo sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Tây Ban Nha. Ông học hành siêng năng ở trường và trở thành một sĩ quan trong quân đội Tây Ban Nha. Ông luôn có hứng thú với tôn giáo, nhưng không tìm được một điều gì mà ông cảm thấy đúng. Một ngày nọ ông nghe một sĩ quan khác nói chuyện về một nhóm người tự gọi họ là “Các Thánh Hữu.” Những người đó thuộc về Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và một vị tiên tri của Thượng Đế đã hướng dẫn họ đến dãy núi Rocky Mountains tại Hoa Kỳ. Meliton cảm thấy một mong muốn mãnh liệt được gặp họ. Ông tham gia một cuộc viễn chinh đến Philippines với hy vọng là việc đó sẽ giúp ông được đến Hoa Kỳ sau này. Nhưng Meliton quá bận rộn với công việc của mình đến nỗi ông bắt đầu cảm thấy việc đến thăm Các Thánh Hữu trở nên kém quan trọng.

Rồi Meliton mắc bệnh rất nặng. Ông nhớ về lý do tại sao ông đã đến Philippines và cầu nguyện lên Thượng Đế về điều ông nên làm. Đêm đó, Meliton có một giấc mơ đặc biệt. Ông biết rằng ông cần phải đi đến Dãy Núi Rocky Mountains.

Ngay khi Meliton hồi phục khỏi cơn bệnh, ông tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Hoa Kỳ. Ông đến California vào ngày 4 tháng Bảy, năm 1874, và hướng thẳng đến Salt Lake City.

Khi Meliton đến Salt Lake, ông gặp một vấn đề: ông có thể đọc tiếng Anh nhưng chưa bao giờ nói ngôn ngữ đó. Ông không thể giao tiếp với bất kỳ ai! Nhưng ông đã quyết định rằng nếu ông không thể nói chuyện với người ta, thì ông sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách khác. Meliton mặc bộ quân phục Tây Ban Nha của mình vào và đi diễu hành khắp các con đường trong thành phố. Như ông hy vọng, nhiều người đã để ý đến ông! Cuối cùng ông đã được một tín hữu của Giáo Hội, Anh Blanchard, là một giáo sư đại học biết nói tiếng Tây Ban Nha, phát hiện ra. Anh Blanchard đã giúp Meliton ổn định tại Salt Lake và dạy cho ông phúc âm. Không lâu sao đó Meliton chịu phép báp têm.

Anh Blanchard cũng giới thiệu Meliton với Chủ Tịch Brigham Young. Meliton nói với Chủ Tịch Young là ông muốn phiên dịch Sách Mặc Môn ra tiếng Tây Ban Nha hơn bất kỳ điều gì khác.

Chủ Tịch Young đã yêu cầu Meliton giúp những người truyền giáo mà sẽ đi đến Mexico phiên dịch các phần của Sách Mặc Môn sang tiếng Tây Ban Nha. Meliton đã dành ra nhiều tuần phiên dịch các từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Mỗi tối ông duyệt lại bản dịch của mình cùng với những người truyền giáo. Họ biết một chút tiếng Tây Ban Nha nhưng cảm thấy việc phiên dịch quan trọng này cần phải có một người Tây Ban Nha bản địa. Họ biết Meliton chính là sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ. Vào năm 1875 bản dịch được xuất bản. Sách được gọi là Trozos Selectos del Libro de Mormon (Các Đoạn Chọn Lọc từ Sách Mặc Môn).

Những người truyền giáo giờ đây đã sẵn sàng đi đến Mexico. Họ chất 1,500 quyển thánh thư đã được dịch lên lưng ngựa và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Lần đầu tiên, những người nói tiếng Tây Ban Nha có thể đọc Sách Mặc Môn bằng chính ngôn ngữ của họ! Mặc dù Meliton sống cách xa hàng ngàn dặm ở Tây Ban Nha, Cha Thiên Thượng đã dẫn dắt ông đến đúng nơi ông cần phải đến. Nhờ lòng can đảm và đức tin của Meliton, ông đã giúp mang lời của Thượng Đế đến cho biết bao nhiêu người.

In