2019
Anh Cả Renlund Đến Thăm Các Trẻ Em
Tháng Mười năm 2019


Các Sứ Đồ đi khắp Thế Giới

Anh Cả Renlund Đến Thăm Các Trẻ Em

Các Vị Sứ Đồ đi khắp thế giới để phục sự mọi người và giảng dạy họ về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Elder Renlund Visits Children

Anh Cả Dale G. Renlund đến thăm nhiều nơi cùng với vợ ông, Chị Ruth L. Renlund, để giúp mọi người học về Chúa Giê Su Ky Tô. Ông có những bài nói chuyện và chỉ dẫn cho những người truyền giáo. Nhưng dù đi đến bất kỳ nơi đâu, thì điều ông yêu thích là gặp gỡ và bắt tay với các trẻ em. Đôi khi ông còn đến thăm cả các em trong Hội Thiếu Nhi!

Tại Bolivia

Tại Nhật Bản

Tại Peru

Tại Hàn Quốc

Anh Cả Renlund mong muốn trẻ em ở khắp mọi nơi biết rằng Cha Thiên Thượng biết rõ và yêu thương các em.

In