2019
Yêu Mến Những Người Khác như Chúa Giê Su Yêu Thương Chúng Ta
Tháng Mười năm 2019


Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Yêu Mến Những Người Khác như Chúa Giê Su Yêu Thương Chúng Ta

Phỏng theo bài “Yêu Mến Những Người Khác và Chấp Nhận Những Dị Biệt,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 25–28.

Hình Ảnh
Loving Others as Jesus Loves Us 1
Hình Ảnh
Loving Others as Jesus Loves Us 2

Chúa Giê Su đã ban cho các môn đồ của Ngài một lệnh truyền quan trọng: “Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Với tư cách là các môn đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta nên sống hòa thuận với những người khác. Điều đó bao gồm những người không tin vào cùng những điều mà chúng ta tin.

Đây là một số cách chúng ta có thể yêu mến nhau như Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta:

  • Tử tế với những người khác biệt với chúng ta.

  • Cho thấy sự tôn trọng niềm tin của họ.

  • Không bao giờ bắt nạt hay sỉ nhục bất kỳ ai.

  • Hãy là một người biết lắng nghe.

  • Hãy lịch sự. Đừng tranh luận một cách bực tức.

  • Đứng lên bênh vực cho lẽ thật.

  • Nói với những người khác về phúc âm một cách khiêm nhường. “Lấy lòng yêu thương ra nói lẽ chân thật” (Ê Phê Sô 4:15).

Lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi hãy yêu mến lẫn nhau như Ngài yêu thương chúng ta có lẽ là thử thách lớn nhất của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể cố gắng cho thấy tình yêu thương đó trong mọi việc chúng ta làm.

In