2019
Lập trường của Giáo Hội về vấn đề môi trường là gì?
Tháng Mười năm 2019


Lập trường của Giáo Hội về vấn đề môi trường là gì?

Một từ quan trọng để hiểu lập trường của chúng ta về vấn đề môi trường là quản lý. Nó không có nghĩa là con người làm chủ trái đất này và có thể khai thác nó tùy thích nhưng thay vì vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 104:13–15). Mặc dù “[có] đầy đủ và còn dư nữa” (Giáo Lý và Giao Ước 104:17), Thượng Đế muốn chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất một cách khôn ngoan (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 59:20).

Thượng Đế đã sáng tạo ra thế gian và tuyên phán rằng các vật sáng tạo của Ngài là “rất tốt lành” (xin xem Sáng Thế Ký 1:1, 31). Trái đất này được sáng tạo ra để làm nơi cư ngụ cho con cái của Thượng Đế theo như kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Chính thế gian này sẽ được thánh hóa và nhận được vinh quang của thượng thiên giới (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:18–19).

Thượng Đế đã tạo ra thế gian này không chỉ hữu dụng mà còn xinh đẹp nữa. Mọi vật trên quả đất này “đều được tạo ra vì lợi ích và sử dụng của con người, vừa để làm cho vui mắt, vừa để làm cho lòng người hân hoan,” cũng như “làm sống động tâm hồn” (Giáo Lý và Giao Ước 59:18–19).

Chúng ta nên tôn trọng Thượng Đế bằng cách trân quý các tạo vật của Ngài, bày tỏ lòng biết ơn vì có chúng, và cố gắng gìn giữ vẻ đẹp của chúng. Chúng ta nên bảo tồn các nguồn tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên, và tránh gây ô nhiễm cũng như lãng phí.

In