2011
Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունները

Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունները

Սփոփող Միություն

Սիլվիա Հ. Ալրեդ

Սիլվիա Հ. Ալրեդ
Առաջին Խորհրդական

Ջուլի Բ. Բեք

Ջուլի Բ. Բեք
Նախագահ

Բարբարա Թոմսոն

Բարբարա Թոմսոն
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Կանայք

Մերի Ն. Քուք

Մերի Ն. Քուք
Առաջին Խորհրդական

Էլեյն Ս. Դալտոն

Էլեյն Ս. Դալտոն
Նախագահ

Էն Մ. Դիբ

Էն Մ. Դիբ
Երկրորդ Խորհրդական

Երեխաների Միություն

Ջին Ա. Սթիվենս

Ջին Ա. Սթիվենս
Առաջին Խորհրդական

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ
Նախագահ

Չերիլ Ա. Էսպլին

Չերիլ Ա. Էսպլին
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Տղամարդիկ

Լարի Մ. Գիբսոն

Լարրի Մ. Գիբսոն
Առաջին Խորհրդական

Դեյվիդ Լ. Բեք

Դեյվիդ Լ. Բեք
Նախագահ

Ադրիան Օչոա

Ադրիան Օչոա
Երկրորդ Խորհրդական

Կիրակնօրյա Դպրոց

Դեյվիդ Մ. Մակ-Քոնկի

Դեյվիդ Մ. Մակ-Քոնկի
Առաջին Խորհրդական

Ռասսել Տ. Օսգութորփ

Ռասսել Տ. Օսգութորփ
Նախագահ

Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն

Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն
Երկրորդ Խորհրդական