2011
Համաժողովի պատմությունների ցուցիչ

Համաժողովի պատմությունների ցուցիչ

Ստորև տրվում է գերագույն համաժողովի ելույթներից ընտրված փորձառությունների մի ցանկ, որը կարելի է օգտագործել անձնական ուսումնասիրության, ընտանեկան երեկոների և ուսուցանման այլ առիթների ժամանակ: Համարը ցույց է տալիս ելույթի առաջին էջը:

Խոսնակ

Պատմություն

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ

(6) Ռիչարդ Գ. Սքոթը ձայնագրում է Մորմոնի Գիրքը իր ընտանիքի համար:

Երեց Խոսե Լ. Ալոնսո

(14) Խառնված ծնողները կորցնում են իրենց փոքր տղային մարդաշատ Մեխիկո Սիթիում:

Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքեր

(16) Բոյդ Կ. Փաքերը ստանում է իր հայրապետական օրհնությունը:

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

(19) Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը օգնում է կառուցել հավաքատուն, գտնվելով զինված ուժերում օդաչուների ուսուցմանը:

Հավատարիմ զույգը դրական ազդեցություն է գործում իրենց շուրջը գտնվողների վրա:

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

(24) Ահարոնյան Քահանայության երիտասարդները ուսուցանում են ընտանեկան պատմություն:

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

(28) Ջեյմս Օ. Մեյսոնը և նրա կինը որոշում են չսպասել երեխաներ ունենալուն:

Սքոթ և Բեքի Դորիուսները որդեգրում են երեխաներ ամուսնությունից 25 տարի անց:

Երեց Կարլ Բ. Քուք

(33) Թոմաս Ս. Մոնսոնը հորդորում է Կարլ Բ. Քուքին վեր նայել:

Քույրերը փուչիկների տեսքով «բեռները» արձակում են երկինք:

Երեց Լեգռան Ռ. Քըրթիս Կրտսեր

(35) Քիչ ակտիվ անդամները փրկագնում են գտնում, երբ նրանց հրավիրում են վերադառնալ եկեղեցի:

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

(38) Դոններ Փարթիի ողջ մնացածը հիշում է այն առավոտը, երբ նա տեսավ Ջոնսոնի ռանչոն:

Երեց Վ. Քրիստոֆեր Վադել

(50) Ջավիեր Միսիեգո անունը միսիոները հանդիպում է այն մարդուն, ում մկրտել էր նրա հայրը:

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

(56) Երիտասարդ Հենրի Բ. Այրինգը և նրա եպիսկոպոսը այցելում են իրենց ծխի մի քրոջ:

Գորդոն Բ. Հինքլին և Հենրի Բ. Այրինգը ուշ գիշերով ուսումնասիրում են ձեռագիրը:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

(60) Թոմաս Ս. Մոնսոնը մտածում է, թե միակ Եկեղեցու անդամն է ճամբարում:

Թոմաս Ս. Մոնսոնը ավտոբուսի մարդկանց հետ խոսում է Եկեղեցու մասին

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

(68) Հենրի Բ. Այրինգը խոսում է համալսարանում, որտեղ նրան խնդրել են չկիսվել Հիսուս Քրիստոսի մասին իր վկայությամբ:

(68) Հենրի Բ. Այրինգը տանում է իր դուստրերին քաղցկեղից մահացող իր ծանոթի մոտ:

Մահացող տղամարդը հագել է կիրակնօրյա հագուստը՝ քահանայության օրհնություն ստանալու համար:

Տնից փախչելուց հետո, տղամարդը կարդում է Մորմոնի Գիրքը և վկայություն ստանում:

Երեց Թեդ Ռ. Քալիստեր

(74) Մի երիտասարդ կին վկայում է իր ընկերուհուն Մորմոնի Գրքի ճշմարտության մասին:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

(82) Թոմաս Ս. Մոնսոնը սովորում է աղոթքի զորության մասին նրանից հետո, երբ գտնում է հինգ դոլարը, որը, նրա կարծիքով, կորած էր:

Թոմաս Ս. Մոնսոնը զգում է, որ պետք է հայտարարի Պետեր Մյուրիկի ելույթը Ֆրանկֆուրտ Գերմանիա Տաճարի նվիրագործման ժամանակ:

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

(86) Ռոսւ նորդարձները գոհ են իրենց տաճարային ամուսնությունից:

Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ

(98) Ռանդալ Կ. Բենեթը անտեսում է օվկիանոսի ուժեղ հոսանքների մասին նախազգուշացումները:

Երեց Ջ. Դեվն Քորնիշ

(101) Ջ. Դեվն Քորնիշը հրաշքով գտնում է 25 ցենտը՝ որպես աղոթքի պատասխան:

Երեց Քվենթին Լ. Քուք

(104) Ալմա Սոննին չեղարկում է Տիտանիկի ամրագրումները:

Իռեն Քորբեթը զոհվում է Տիտանիկի խորտակման հետևանքով:

Սիլվիա Հ. Ալրեդ

(114) Առողջական բազմաթիվ խնդիրներով տառապող քույրը մխիթարվում է այցելող ուսուցիչների կողմից:

Տղամարդը դարձի է գալիս իր ընտանիքին այցելող ուսուցիչների ծառայության արդյունքում:

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

(120) Կինը չարանում է չամուսնանալու և երեխաներ չունենալու պատճառով: