2008
Idei suplimentare pentru Timpul petrecut împreună, octombrie 2008
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Idei suplimentare pentru Timpul petrecut împreună, octombrie 2008

În cele ce urmează, sunt prezentate idei suplimentare pe care conducătoarele Societăţii Primare le pot folosi alături de ideile pentru Timpul petrecut împreună incluse în acest număr al Liahonei, din octombrie 2008. Pentru lecţie, instrucţiuni şi activitatea care corespund acestor idei, vezi „Voi fi slujitorul Său”, de la p. F4 şi F5 din secţiunea pentru copii a acestui număr al revistei.

  1. Înainte de desfăşurarea Timpului petrecut împreună, pregătiţi fotografiile actualei Primei Preşedinţii şi ale Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. Expuneţi-le pe o tablă sau pe o planşetă albă. Scrieţi numele lor pe fâşii de hârtie şi plasaţi-le de-a lungul tablei.

    Începeţi cerându-le copiilor să potrivească numele persoanelor din Prima Preşedinţie şi din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli cu fotografiile lor. Ajutaţi-i pe copii să aşeze fotografiile în ordinea corectă potrivit chemării şi vechimii în chemarea respectivă.

    Din cel mai recent număr al revistei care conţine conferinţa generală sau din alte numere ale revistei Liahona, alegeţi cuvântări ale Primei Preşedinţii sau ale Cvorumului celor Doisprezece Apostoli care sunt concentrate asupra slujirii. Împărtăşiţi aceste mesaje şi discutaţi căile prin care copiii pot pune în practică ceea ce au învăţat pentru a-i ajuta atunci când slujesc altora. Referiţi-vă la Doctrină şi legăminte 4:2 pentru a aduce aminte copiilor că noi slujim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată tăria noastră. Cântaţi un cântec sau un imn despre profeţi. Depuneţi mărturie despre binecuvântările de a avea profeţi, văzători şi revelatori, care ne învaţă prin cuvintele şi exemplul lor cum să slujim unul altuia.

  2. Scrieţi principiul săptămânal al Evangheliei în partea de sus a tablei: „Deoarece alţii îmi slujesc mie, eu doresc, de asemenea, să slujesc”. Invitaţi-i pe copii să interpreteze cântece pentru a descoperi cine le slujeşte lor. Apoi, cereţi-le să interpreteze cântece sau imnuri despre Salvator, profeţi, familii, prieteni şi aşa mai departe. Întocmiţi o listă cu cei menţionaţi în cântece sau în imnuri sub menţiunea Deoarece alţii îmi slujesc.

    Comparaţi Doctrină şi legăminte 4:2 şi 59:5. Ajutaţi-i pe copii să găsească cuvintele inimă, suflet, cuget şi tărie în ambele versete. Subliniaţi că noi trebuie să-L iubim şi să-L slujim pe Tatăl nostru Ceresc, precum şi pe alţii, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată tăria noastră. Pregătiţi materialele necesare pentru copii în vederea completării dispozitivelor mobile de la p. P4.

    Când s-au completat dispozitivele mobile, invitaţi-i pe copii să interpreteze cântece pentru a descoperi căile prin care pot sluji. Apoi, interpretaţi cântece sau imnuri despre slujire. Scrieţi răspunsurile pe care le descoperă în cântece şi în imnuri sub menţiunea Eu doresc, de asemenea, să slujesc. Depuneţi mărturie despre binecuvântările care vin când îi slujiţi pe alţii şi când alţii vă slujesc pe dumneavoastră.