2008
POCĂINŢA
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

POCĂINŢA

Prin ispăşirea Salvatorului, puteţi primi iertare şi puteţi fi curăţaţi de păcatele voastre atunci când vă pocăiţi. Mărturisiţi-vă păcatele voastre Domnului şi celor cărora le-aţi făcut rău. Dacă păcatele sunt grave, trebuie să le mărturisiţi, de asemenea, episcopului.

„Dorinţa noastră sinceră trebuie să fie aceea de a avea atât mâini nevinovate, cât şi inima curată – atât o iertare a păcatelor de la o zi la alta, cât şi de a păşi nevinovaţi în faţa lui Dumnezeu. Nu este suficient de a avea doar mâinile nevinovate atunci când vom sta în faţa Lui, care este pur, şi care asemenea «[unui] Miel fără cusur şi fără prihană» (1 Petru 1:19), Şi-a vărsat de bunăvoie sângele preţios, pentru noi”.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli „Mâini nevinovate şi o inimă curată” Liahona, noiembrie 2007, p. 82.

MESAJ MORMON

POCĂINŢA ESTE UN SĂPUN PUTERNIC

DAR ESTE AŞA DE PLĂCUT SĂ FII CURAT! (vezi Isaia 1:18).