2008
MERGEŢI ÎNAINTE CU CREDINŢĂ
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

MERGEŢI ÎNAINTE CU CREDINŢĂ

Lumea vă priveşte

Fiţi devotaţi Domnului şi Bisericii Sale. Rugaţi-vă în particular în mod regulat şi citiţi scripturile. Ţineţi legămintele pe care le-aţi făcut şi ascultaţi şoaptele Spiritului. Domnul vă va ajuta să faceţi faţă problemelor şi încercărilor prin care treceţi.

Timpul de a merge înainte cu credinţă a sosit. Este timpul de a fi văzuţi că ţinem poruncile lui Dumnezeu. Este timpul de a vă exercita credinţa prin evlavie şi supunere. Pe măsură ce vă exercitaţi credinţa urmând cu exactitate aceste standarde, veţi descoperi că sunteţi mai fericiţi şi aveţi mai multe ocazii de a împărtăşi altora Evanghelia şi crezurile voastre. Dacă trăiţi conform acestor standarde, nu veţi fi îngrădiţi, ci veţi avea libertate.

Pe măsură ce mergeţi înainte cu credinţă, veţi culege binecuvântările promise, iar Domnul Îşi va revărsa Spiritul Său asupra voastră. Când Spiritul Său vă va îndruma, veţi şti ce trebuie să faceţi şi cum să vă comportaţi în orice împrejurare, şi vă veţi păstra legământul făcut la botez de a vă aduce întotdeauna aminte de El.

Conducătorii tineri din toate timpurile au fost rugaţi să-şi exercite credinţa şi să se supună cu exactitate. Nefi, Joseph Smith, Rut şi mulţi alţii au acţionat cu credinţă în timp ce erau supuşi Domnului şi profeţilor Săi.

Sunteţi tinerii moştenitori ai unui drept nobil, o generaţie împărătească şi o generaţie de profeţie. Credinţa voastră va însemna enorm într-o lume care este în căutare de bunătate şi lumină. Lumea vă priveşte datorită exemplului vostru şi a modului de conducere. De aceea, lăsaţi „să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16).