2008
FAMILIA
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

FAMILIA

Faceţi-vă partea pentru a clădi un cămin fericit. Cinstiţi-i pe părinţii voştri şi întăriţi-vă relaţiile cu fraţii şi cu surorile voastre.

Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au declarat: „Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţăturile Domnului Isus Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite se stabilesc şi se menţin pe principiile credinţei, rugăciunii, căinţei, iertării, respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recreere sănătoase”1.

Este interesant felul în care aceste simple adevăruri, clădite pe planul Tatălui nostru Ceresc, sunt, uneori, surprinzătoare pentru lume. Dar un studiu recent a arătat faptul că şi adolescenţi din afara Bisericii găsesc, de asemenea, fericire în spiritualitate şi în relaţiile lor de familie. În 2007, două mari organizaţii de informare în masă din Statele Unite au făcut un sondaj în rândul tinerilor cu vârste între 12 şi 24 de ani pentru a afla ce-i face fericiţi.

Printre altele, studiul a ajuns la aceste concluzii:

  • Tinerii „depind de părinţi ca de o sursă vitală de siguranţă şi fericire”.

  • „Tinerii vor căuta din ce în ce mai mult fericirea prin spiritualitate şi credinţă.”

  • „O revenire a interesului tineretului în structurile tradiţionale de familie va lua proporţii.”

  • Una dintre declaraţiile sumare ale sondajului spune: „Deşi cercetarea noastră iniţială a arătat faptul că tineretul de astăzi este mai tradiţional decât generaţiile precedente, am fost surprinşi să descoperim cât de mult anticipează tinerii propriile căsătorii şi familii cu mare bucurie”2.