2008
MUZICA ŞI DANSUL
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

MUZICA ŞI DANSUL

Ascultaţi muzica ce vă ajută să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ceresc. Nu ascultaţi muzică ce încurajează imoralitatea, glorifică violenţa sau foloseşte un limbaj jignitor. Când dansaţi, evitaţi un contact complet cu corpul partenerei sau al partenerului şi mişcări care să sugereze un comportament sexual.

„Tinerilor, nu vă puteţi permite să vă umpleţi minţile cu muzica murdară din zilele noastre. Aceasta nu este inofensivă. Poate invita pe scena minţii voastre gânduri nedemne şi poate fixa un ritm pe care să se danseze şi pe care voi aţi putea acţiona. Vă înjosiţi atunci când vă identificaţi cu lucrurile care, uneori, dau târcoale extremelor din muzică – ţinuta neîngrijită, lipsa de respect, imoralitatea, dependenţa. Asemenea muzică nu este potrivită pentru voi.”

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, „Worthy Music, Worthy Thoughts”, Liahona, aprilie 2008, p. 33.