2008
Experienţele lui Joseph în închisoare
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Din viaţa profetului Joseph Smith

Experienţele lui Joseph în închisoare

Din History of the Church, 3:175, p. 188-195, 208, 212, 320-321, 327; vezi, de asemenea, Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (Melchizedek Priesthood and Relief Society course of study, 2007), p. 349-351, 359-360, 371.