2008
PURITATEA SEXUALĂ
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

PURITATEA SEXUALĂ

Păstraţi-vă puri din punct de vedere sexual. Nu vă angajaţi în niciun fel de relaţii sexuale înainte de căsătorie. Nu participaţi la discuţii sau la activităţi care să stimuleze sentimentele sexuale. Nu participaţi în relaţii homosexuale. Dacă deveniţi victima unui viol, incest sau a vreunui alt abuz sexual, căutaţi ajutor.

„În chestiuni de intimitate fizică, trebuie să aşteptaţi! Trebuie să aşteptaţi până când puteţi oferi totul şi nu puteţi oferi totul până când nu sunteţi căsătoriţi în mod legal şi civil. Dacă persistaţi în a avea ca scop satisfacţia trupească fără aprobarea cerească, daţi naştere unor asemenea degradări spirituale, mintale şi emoţionale, încât riscaţi să compromiteţi atât dorinţa dumneavoastră pentru intimitatea fizică, cât şi capacitatea de a oferi un devotament total unei iubiri adevărate ce va veni mai târziu. Poate că veţi descoperi cu groază că aţi risipit ceea ce ar fi trebuit să păstraţi şi să protejaţi, şi că numai harul lui Dumnezeu poate să recupereze virtutea pe care aţi pierdut-o atât de neglijent. Cel mai bun dar pe care îl puteţi face perechii voastre eterne în ziua nunţii voastre este acela de a vă dărui complet– curaţi, puri şi demni de a primi în schimb aceeaşi puritate.”

Vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli „Puritate personală”, Liahona, octombrie 2000, p. 40.