2008
Pentru întărirea tineretului
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Pentru întărirea tineretului

Să îndeplinim datoria noastră faţă de Dumnezeu

Libera alegere şi responsabilitatea

Alegeţi dreptatea şi fericirea indiferent de împrejurările în care vă aflaţi. Asumaţi-vă responsabilitatea pentru alegerile pe care le faceţi. Dezvoltaţi-vă aptitudinile şi talentele şi folosiţi-le pentru a face bine. Evitaţi lenevia şi fiţi dornici să munciţi din greu.

Recunoştinţa

În tot ceea ce faceţi şi spuneţi, păstraţi un spirit de recunoştinţă. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru binecuvântările voastre şi exprimaţi-vă aprecierea faţă de cei care vă ajută.

Educaţia

Pregătiţi-vă să fiţi o influenţă pozitivă în lume. Dobândiţi o educaţie şi fiţi entuziasmaţi în ceea ce priveşte învăţătura. Participaţi la seminar.

Familia

Faceţi-vă partea în a clădi un cămin fericit. Cinstiţi-vă părinţii şi întăriţi-vă relaţiile cu fraţii şi surorile voastre.

Prietenii

Alegeţi prieteni care împărtăşesc aceleaşi standarde înalte ca şi voi. Purtaţi-vă cu fiecare persoană cu bunătate şi respect. Invitaţi prieteni de alte credinţe religioase la activităţile Bisericii. Veniţi în întâmpinarea noilor convertiţi şi a celor care sunt mai puţin activi.

Îmbrăcămintea şi aspectul exterior

Îmbrăcaţi-vă decent pentru a arăta respect faţă de Dumnezeu şi de voi înşivă. Nu vă diminuaţi niciodată nivelul standardelor privitoare la îmbrăcăminte cu nicio ocazie. Nu vă desfiguraţi corpul prin tatuaje şi prin perforarea diferitelor părţi ale corpului.

Divertismentul şi mass-media

Alegeţi modalităţi de divertisment care să vă înalţe spiritual. Evitaţi tot ce este în vreun fel vulgar, imoral, violent sau pornografic. Luaţi-vă angajamentul să păstraţi standardele lui Dumnezeu.

Muzica şi dansul

Ascultaţi muzică ce vă ajută să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ceresc. Nu ascultaţi muzică ce încurajează imoralitatea, glorifică violenţa sau foloseşte un limbaj jignitor. Când dansaţi, evitaţi un contact complet cu corpul partenerei sau al partenerului şi mişcări care să sugereze un comportament sexual.

Limbajul

Folosiţi un limbaj care să înalţe, să încurajeze şi să-i complimenteze pe ceilalţi. Folosiţi numele lui Dumnezeu şi Isus Hristos cu evlavie şi respect. Nu folosiţi limbaj sau gesturi profane, vulgare sau nepotrivite.

Întâlnirile

Nu mergeţi la întâlniri până nu aveţi cel puţin vârsta de 16 ani. Mergeţi la întâlniri numai cu cei care au reguli înalte de conduită. Când începeţi să mergeţi la întâlniri, mergeţi în grupuri sau împreună cu încă un cuplu de prieteni. Plănuiţi activităţi care vă ajută să rămâneţi aproape de Spiritul Domnului.

Puritatea sexuală

Păstraţi-vă puri din punct de vedere sexual. Nu vă angajaţi în niciun fel de relaţii sexuale înainte de căsătorie. Nu participaţi la discuţii sau la activităţi care să stimuleze sentimentele sexuale. Nu participaţi în relaţii homosexuale. Dacă deveniţi victima unui viol, incest sau a vreunui alt abuz sexual, căutaţi ajutor.

Pocăinţa

Prin ispăşirea Salvatorului, puteţi primi iertare şi puteţi fi curăţaţi de păcatele voastre când vă pocăiţi. Mărturisiţi-vă păcatele voastre Domnului şi celor cărora le-aţi făcut rău. Dacă păcatele sunt grave, trebuie să le mărturisiţi, de asemenea, episcopului.

Cinstea

Fiţi cinstiţi faţă de voi înşivă, faţă de ceilalţi şi faţă de Domnul. Nu vă gândiţi că ceea ce este greşit ar fi corect.

Ţinerea zilei de Sabat

Folosiţi Sabatul pentru a-L preaslăvi pe Domnul, a merge la Biserică, a vă apropia mai mult de familia voastră şi a-i ajuta pe alţii. În timpul Sabatului, nu căutaţi modalităţi de divertisment şi nu cheltuiţi bani. Atunci când este posibil, evitaţi să lucraţi duminica.

Zeciuiala şi donaţiile

Plătiţi de bunăvoie o zeciuială deplină. Fiţi prezenţi la interviul pentru stabilirea zeciuielii. Supuneţi-vă legii postului.

Sănătatea fizică

Ţineţi Cuvântul de înţelepciune. Consumaţi o hrană sănătoasă, faceţi exerciţii în mod regulat şi dormiţi cât aveţi nevoie. Nu folosiţi medicamente puternice, alcool, cafea sau produse din tutun. Nu consumaţi medicamente în mod abuziv sau substanţe chimice care se găsesc în gospodărie.

Slujirea semenilor

Slujiţi-i pe alţii prin chemările pe care le aveţi în Biserică, în cadrul căminului, al şcolii şi al comunităţii. Căutaţi zilnic îndrumare de la Duhul Sfânt pentru a şti pe cine trebuie să slujiţi şi cum puteţi ajuta la îndeplinirea nevoilor lor.

Mergeţi înainte cu credinţă

Fiţi devotaţi Domnului şi Bisericii Sale. Rugaţi-vă în particular în mod regulat şi citiţi scripturile. Ţineţi legămintele pe care le-aţi făcut şi ascultaţi şoaptele Spiritului. Domnul vă va ajuta să faceţi faţă problemelor şi încercărilor prin care treceţi.