2008
Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul şi identitatea individului în existenţa lui eternă
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Mesajul învăţătoarelor vizitatoare

Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul şi identitatea individului în existenţa lui eternă

Predaţi scripturile şi declaraţiile care vin în întâmpinarea nevoilor surorilor pe care le vizitaţi. Depuneţi-vă mărturia despre doctrină. Invitaţi-le pe cele cărora le predaţi să împărtăşească sentimentele lor şi ceea ce au învăţat.

Prima Preşedinţie şi Cvorumul Celor Doisprezece Apostoli: „Toate fiinţele umane – bărbat şi femeie – sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai unor părinţi cereşti şi, datorită acestui lucru, fiecare are o natură şi un destin divin. Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul şi identitatea individului în existenţa lui premuritoare, muritoare şi eternă” („Familia: O declaraţie oficială către lume”, Liahona, oct. 2004, p. 49).

De ce faptul că o persoană este bărbat sau femeie este fundamental?

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „[Faptul că o persoană este bărbat sau femeie] defineşte în mare măsură cine suntem, de ce suntem aici pe pământ şi ce trebuie să facem şi să devenim. Pentru scopurile divine, spiritele bărbat sau femeie sunt diferite, distincte şi complementare… Combinaţia unică a capacităţilor spirituale, fizice, mintale şi emoţionale atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor, era necesară pentru implementarea planului fericirii” („Marriage Is Essential to His Eternal Plan”, Liahona, iunie 2006, p. 51).

Julie B. Beck, preşedinta generală a Societăţii de Alinare: „Ca fiice de spirit ale lui Dumnezeu, femeile ‘au primit primele lor lecţii în lumea spiritelor şi au fost pregătite să vină’ (D&L 138:56) pe pământ. Ele erau printre ‘cei nobili şi mari’ (D&L 138:55) care ‘scoteau strigăte de veselie’ (Iov 38:7) la crearea pământului, deoarece urmau să primească un corp fizic şi posibilitatea de a fi supuşi la probă pe pământ (vezi Avraam 3:25). Ele au dorit să lucreze alături de bărbaţi drepţi pentru ca să îndeplinească scopurile eterne, pe care niciunul nu le-ar fi putut atinge separat. Rolul femeilor nu a început pe pământ şi nici nu se sfârşeşte aici. O femeie care preţuieşte maternitatea pe pământ va preţui maternitatea în lumea care va veni” („O ‘inimă de mamă’”, Liahona, mai 2004, p. 76).

Ce pot face eu pentru a îndeplini rolul meu în planul Tatălui Ceresc?

Margaret D. Nadauld, fostă preşedintă generală a Tinerelor Fete: „Femeile al căror suflet aparţine lui Dumnezeu nu pot fi niciodată ca femeile din lume. În lume există destule femei puternice; noi avem nevoie de femei care sunt blânde. Sunt destule femei care sunt aspre; noi avem nevoie de femei care sunt bune… Avem destule femei cu faimă şi bogăţie; avem nevoie de mai multe femei cu credinţă” („Bucuria de a fi femeie”, Liahona, ian. 2001, p. 18).

Vârstnicul M. Russel Ballard din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Natura premuritoare şi muritoare a bărbatului şi a femeii a fost specificată de Însuşi Dumnezeu… [Uneori femeile] întreabă: ‘Este valoarea unei femei dependentă exclusiv de rolul ei ca soţie şi mamă’? Răspunsul este simplu şi evident: Nu… Fiecare bărbat drept şi fiecare femeie dreaptă are de jucat un rol important în creşterea continuă a împărăţiei lui Dumnezeu…

Dragile mele surori, noi credem în dumneavoastră. Noi credem şi contăm pe bunătatea şi tăria dumneavoastră… Şi credem că planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră este să deveniţi regine şi să primiţi cele mai mari binecuvântări pe care orice femeie le poate primi în timp sau eternitate” („Women of Righteousness”, Liahona, dec. 2002, p. 36-37).