Գերագույն համաժողովներ
Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը
նախորդ հաջորդ

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, այժմ ես ձեր հաստատմանը կներկայացնեմ Եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին, տարածքային յոթանասունականներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին։

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Ռասսել Մերիոն Նելսոնին՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Դալլին Հարիս Օուքսին՝ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Հենրի Բենիոն Այրինգին՝ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Դալլին Հ․ Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մ․ Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քվենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդին, Գարի Է․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Գերիթ Վ․ Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները` որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Մենք ազատել ենք Երեցներ Լ․ Ուիթնի Քլեյթոնին, Էնրիկե Ռ․ Ֆալաբելլային և Ռիչարդ Ջ․ Մեյնզին բարձրագույն իշխանություն յոթանասունականի իրենց կոչումներից և շնորհել նրանց պատվավոր անդամի կոչում։

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել այս եղբայրներին և նրանց ընտանիքներին իրենց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Մենք ազատել ենք Երեց Լ․ Թոդ Բադջին՝ Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունականի կոչումից։

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց շնորհակալությունը արտահայտել նրա ծառայության համար, կարող են արտահայտել ձեռքի բարձրացումով։

Մենք ազատել ենք եպիսկոպոսներ Դին Մ. Դեյվիսին և Վ. Քրիստոֆեր Վադելին, որպես համապատասխանաբար Առաջին և Երկրորդ խորհրդականներ Նախագահող եպիսկոպոսությունում:

Ովքեր ցանկանում են իրենց շնորհակալությունը հայտնել այդ Եղբայրներին նրանց նվիրված ծառայության համար, կարող են արտահայտել դա։

Մենք ազատել ենք հետևյալ Տարածքային յոթանասունականներին․ Ռուբեն Ակոստա, Ռենե Ռ. Ալբա, Ալբերտո Ա․ Ալվարեսին, Վլադիմիր Ն. Աստաշով, Խոսե Բատալա, Բրեդֆորդ Ս. Բոուեն, Սերջիո Լուի Կարբոնի, Արմանդո Կարեոն, Ս. Մարկ Քլեյ կրտ., Զ. Դոմինիկ Դեկայ, Օսվալդո Ռ. Դիաս, Մայքլ Մ. Դուդլի, Մարկ Պ. Դուրհամ, Ի. Քսավիեր Էսպինոզա, Ջեյմս Ի. Էվանսոն, Պասկոալ Ֆ. Ֆորտունատո, Սեմ Մ. Գալվե, Պատրիշիո Մ. Գիուֆրա, Լեոնարդ Դ. Գրիր, Դանիել Պ. Հոլլ, Թորու Հայաշի, Փոլ Ֆ․ Հինցե, Ադոլֆ Ջ․ Յոհանսոն, Վիսիթ Խանախամ, Սեունգ Խուն Կու, Պեդրո Զ․ Լարեալ, Ջոնի Լ․ Լեոտա, Խոսե Ի․ Մարավիլա, Ջոել Մարտինես, Ջոակիմ Ջ․ Մորեյրա, Այզկ Կ․ Մորինսոն, Էդուարդո Ա․ Նորամբունեա, Ֆերդինանդ Պ. Պանգան, Խայրուս Կ. Պերես, Սթիվեն Մ. Փիթերսեն, Ջեյ Դ. Պիմենթել, Էդվալդո Բ. Փինթո կրտ., Ալեքսեյ Վ․ Սամայկին, Ք. Դեյվիդ Սքոթ, Րուլոն Ֆ. Սթեյսի, Կարլ Մ. Թիլլեման, Վիլիամ Ռ. Թիթերա, Կառլոս Ռ. Տոլեդո, Սիզար Ի. Վիլլար, Դեյվիդ Թ. Ուորներ, Գերի Ք. Ուայլդ և Վիլիամ Բ․ Վուան:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել նրանց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Երբ երեց Լ․ Ուիթնի Քլեյթոնն ազատվեց բարձրագույն իշխանություն յոթանասունականի կոչումից և ստացավ պատվավոր անդամի կոչում, նա նաև ազատվեց յոթանասունի նախագահության անդամի կոչումից։

Երեց Բրենտ Հ․ Նիլսոնը կանչվել է յոթանասունի նախագահության անդամ և մենք առաջարկում ենք հաստատել նրան։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Դին Մ․ Դեյվիսը՝ որպես Բարձրագույն իշխանություն յոթանասունական։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են ևս քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Վ․ Քրիստոֆել Վադելին որպես Նախագահող եպիսկոպոսության առաջին խորհրդական, իսկ Լ․ Թոդ Բաջին՝ որպես Նախագահող եպիսկոպոսության երկրորդ խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են՝ միևնույն նշանով:

Առաջարկվում են հաստատման հետևյալ անձինք որպես նոր Տարածքային յոթանասունականներ՝ Լաուրիան Պ․ Բալիլեմվա, Ջոնաթոն Վ․ Բունկեր, Էնրիկե Մայորգա և Կոնստանտին Տոլոմեեվ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում են հաստատման Եկեղեցու մյուս Բարձրագույն իշխանավորները, Տարածքային յոթանասունականները և բարձրագույն պաշտոնյաները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Ովքեր դեմ քվեարկեցին որևէ առաջադրման, խնդրում ենք զրուցել իրենց ցցի նախագահի հետ:

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Եկեղեցու ղեկավարների համար ձեր շարունակական հավատքի և աղոթքների համար։