Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 1


Jar raqal isinb’il chaq sa’
lix Hu laj Moises

Aatin isinb’il chaq sa’ lix jaltesinkil ru li Santil Hu jo’ k’utb’esinb’il chiru laj Jose Smith li Profeet, Junio 1830–Febrero 1831.

Ch’ol 1

(Junio 1830)

Li Dios naxk’utb’esi rib’ chiru laj Moises—Laj Moises najaltesiik ru—Nak’ule’ xb’aan laj Satanas—Laj Moises kiril k’iila ruchich’och’ wankeb’ wi’ li winq—Eb’ li ruchich’och’ chi maak’a’ rajlankileb’ ke’yo’ob’tesiik xb’aan li K’ajolb’ej—Lix k’anjel ut lix loq’al li Dios a’an xk’eeb’al chi uxmank lix kolb’al chiru li kamk ut lix yu’am chi junelik li winq.

1 Li raatin li Dios, li akixye re laj bMoises sa’ jun hoonal naq laj Moises kixoke’ toj sa’ jun tzuul q’axal najt xteram,

2 Ut akiril li Dios chi bk’utk’u chiru rilob’aal, ut ki’aatinak rik’in, ut lix cloq’al li Dios kiwan sa’ xb’een laj Moises, jo’kan naq laj Moises kiru dchixkuyb’al wank chiru.

3 Ut li Dios kiraatina laj Moises, ut kixye: K’e reetal, laa’in li Qaawa’ Dios aNimajwal, ut bMaak’a’ Roso’jik, a’an ink’ab’a’, xb’aan naq laa’in wankin chi maak’a’ xtiklajik inkutan chi moko roso’jik inchihab’; ut ma maawa’ a’in li maak’a’ roso’jik?

4 Ut, k’e reetal, laa’at li walal; jo’kan ut, achat-iloq, ut laa’in tink’ut chawu lix yiib’ahom li bwuq’; a’ut moko chixjunil ta, xb’aan naq maak’a’ croso’jik lin dk’anjel, ut jo’kan ajwi’ li ewaatin, xb’aan naq maajo’q’e neke’oso’.

5 Jo’kan ut, maajun winq naru chirilb’al chixjunil lin k’anjel, ka’ajwi’ wi taaril chixjunil lin loq’al; ut maajun winq naru chirilb’al chixjunil lin loq’al ut chirix a’an taakanaaq sa’ tz’ejwalej sa’ li ruchich’och’.

6 Ut wan jun ink’anjel choq’ aawe, at Moises li walal; ut laa’at wankat choq’ axjalam-uuch li bJunaj Yo’lajenaq chiwu; ut li Junaj Yo’lajenaq chiwu wan ut taawanq choq’ cKolonel, xb’aan naq a’an nujenaq chi dusilal ut chi eyaal; a’b’anan fmaajun chik Dios wan chiwu laa’in, ut chixjunil li k’a’aq re ru wan chi k’utk’u chiwu, xb’aan naq gninnaw ru chixjunil.

7 Ut anajwan, k’e reetal, li jun chi na’leb’ a’in nink’ut chawu, at Moises li walal, xb’aan naq laa’at wankat sa’ li ruchich’och’, ut anajwan nink’ut chawu.

8 Ut kik’ulman naq laj Moises ki’ilok, ut kixk’e reetal li aruchich’och’ sa’ xb’een li kiyo’ob’tesiik wi’ chaq; ut laj Moises bkixk’e reetal li ruchich’och’ ut lix maril a’an, ut chixjunileb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq li yo’ob’tesinb’ileb’, ut li ke’yo’ob’tesiik chaq; rik’in a’an k’a’jo’ naq ckisach xch’ool ut kikana chi k’oxlak.

9 Ut li rilob’aal li Dios kirisi chaq rib’ rik’in laj Moises, jo’kan naq lix loq’al maak’a’ chik rik’in laj Moises, ut kikana laj Moises xjunes. Ut naq kikana xjunes, kit’ane’ chi ch’och’.

10 Ut kik’ulman naq kiwan xnumik k’iila hoonal chi maji’aq naxk’ul laj Moises lix ametz’ew li ak re jo’ winq; ut kixye sa’ xch’ool: Anajwan xb’aan a’in ninnaw naq li winq bmaak’a’ aj-e, li b’arwan maajun wa ink’oxlahom chaq.

11 A’b’anan anajwan li tz’aqal xnaq’ wu xril li aDios; a’b’anan moko xnaq’ ta ru lin btib’el; xnaq’ ru b’an lin musiq’, xb’aan naq lix naq’ ru lin tib’el ink’a’ raj kiru chi ilok; xb’aan naq ckinchaqik raj ut dkinkam raj chiru li rilob’aal; a’b’an kiwan lix loq’al sa’ inb’een, ut kiwil li erilob’aal, xb’aan naq fkijaltesiik wu chiru.

12 Ut kik’ulman naq chirix naq laj Moises kixye li aatin a’in, k’ehomaq reetal, kichal laj aSatanas bchiraalenkil, ut kixye: At Moises, ralalat li winq, loq’onihin.

13 Ut kik’ulman naq laj Moises kiril laj Satanas, ut kixye: Anihat laa’at? Xb’aan naq k’e reetal, laa’in jun aralal li Dios, jo’ xjalam-uuch li Junaj Yo’lajenaq chiru; ut b’ar wan laa loq’al, re tatinloq’oni laa’at?

14 Xb’aan naq k’e reetal, ink’a’ kiru kiwil li Dios, ka’ajwi’ wi kichal lix loq’al sa’ inb’een, ut akijaltesiik wu chiru. A’b’anan naru nakatwil laa’at jo’ tz’ejwalejil winq. Ma ink’a’ jo’kan chi yaal?

15 Usilanb’ilaq taxaq xk’ab’a’ lin Dios, xb’aan naq lix Musiq’ a’an moko chi junajwa ta xrisi rib’ chiwu, malaj ut b’ar pe’ wan laa loq’al, xb’aan naq a’an q’ojyin chiwu? Ut naru nintz’il aawix laa’at ut li Dios; xb’aan naq li Dios kixye we: aChaloq’oni li Dios, xb’aan naq ka’ajwi’ chiru a’an btatk’anjelaq.

16 Elen arin, Satanas, minaab’alaq’i; xb’aan naq li Dios kixye we: Laa’at wankat choq’ axjalam-uuch li Junaj Yo’lajenaq chiwu, chan.

17 Ut kixk’e ajwi’ taqlahom we naq xinixb’oq chalen chaq sa’ li toon ak’ix naxamnak, naq kixye: bChapatz’ xk’ab’a’ li Dios sa’ xk’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chiwu, ut chinaloq’oni.

18 Ut jo’kan wi’chik laj Moises kixye: Ink’a’ tinkanab’ xpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios, wan chik li k’a’aq re ru chinpatz’ chiru: xb’aan naq lix loq’al wanjenaq sa’ inb’een, jo’kan naq naru nintz’il rix a’an ut laa’at. Elen arin, Satanas.

19 Ut anajwan, chirix naq laj Moises kixye li aatin a’in, laj Satanas kixjap re chi kaw xyaab’ xkux, ut kixchoq’i lix josq’il sa’ xb’een li ch’och’, ut kitaqlan, ut kixye: Laa’in li aJunaj Yo’lajenaq, loq’onihin laa’in.

20 Ut kik’ulman naq laj Moises ki’ok chi xuwak chi numtajenaq, ut naq ki’ok chi xuwak, kiril xk’ahil li axb’alb’a. A’b’anan, rik’in bxpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios, kixk’ul xmetz’ew, ut kitaqlan, ut kixye: Elen wik’in, Satanas, xb’aan naq ka’ajwi’ li jun chi Dios a’in tinloq’oni, a’an li Dios re loq’alil.

21 Ut anajwan laj aSatanas ki’ok chi siksotk, ut kichiq’ok li ch’och’; ut laj Moises kixk’ul xmetz’ew, ut kixpatz’ xk’ab’a’ li Dios, ut kixye: Sa’ lix k’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq, elen chaq arin, Satanas.

22 Ut kik’ulman naq laj Satanas kixjap re chi kaw xyaab’ xkux, rik’in yaab’ak, ut ayaynak, ut ak’uxuxink ruuch-e; ut ki’el chaq aran, chiru ajwi’ chaq li rilob’aal laj Moises, jo’kan naq ink’a’ chik kiril ru.

23 Anajwan ut chirix li na’leb’ a’in laj Moises kixtz’iib’a resil; a’b’anan xb’aan li maa’usilal moko natawman ta sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

24 Ut kik’ulman naq chirix naq laj Satanas ki’el chaq chiru rilob’aal laj Moises, naq laj Moises kixtaqsi li rilob’aal toj sa’ choxa, chi nujenaq rik’in li aSantil Musiq’ej, li nach’olob’an xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej;

25 Ut rik’in xpatz’b’al lix k’ab’a’ li Dios, kiril wi’chik lix loq’al, xb’aan naq kiwan sa’ xb’een; ut kirab’i jun xyaab’ kuxej li kixye: Osob’tesinb’ilat laa’at, Moises, xb’aan naq laa’in, li Nimajwal, xinsik’ aawu, ut q’axal wi’chik taak’ehe’q aametz’ew chiruheb’ li ak’iila ha’; xb’aan naq eb’ a’an te’ab’inq chiru laa btaqlahom chanchanaqat raj li cDios.

26 Ut il, laa’in wankin aawik’in, toj sa’ roso’jik ajwi’ laa kutan; xb’aan naq laa’at ataakol lin tenamit chiru bmoosil, a’an ajwi’ cIsrael li dsik’b’il ru inb’aan.

27 Ut kik’ulman, naq toj yoo chi aatinak li xyaab’ kuxej, laj Moises kixb’eresi li rilob’aal ut akixk’e reetal li ruchich’och’, relik chi yaal, chixjunil ajwi’; ut maajun xpoqsil wan li ink’a’ kixk’e reetal, chi tz’ilb’il rix rik’in lix Musiq’ li Dios.

28 Ut kirileb’ ajwi’ li ani wankeb’ chi sa’, ut maajun aamej wan li ink’a’ kixk’e reetal, ut kixtz’ileb’ rix rik’in lix Musiq’ li Dios; ut k’iheb’ li rajlankil, chi maak’a’ rajlankileb’ jo’ chanru li samahi’ sa’ xmaril li palaw.

29 Ut kiril k’iila ch’och’; ut li junjunq chi ch’och’ aruchich’och’ kiyeeman re, ut wan ani kiwan chi sa’.

30 Ut kik’ulman naq laj Moises kixpatz’ xk’ab’a’ li Dios, ut kixye: Ye we, nintz’aama aawe, k’a’ut naq wan li k’a’aq re ru a’in, ut k’a’ru li kayo’ob’tesiheb’ wi’?

31 Ut k’e reetal, lix loq’al li Dios kiwan sa’ xb’een laj Moises, jo’kan naq laj Moises kiwan chi xaqxo chiru li Dios, ut kiraatina chi ak’utk’u chiru rilob’aal. Ut li Qaawa’ Dios kixye re laj Moises: Choq’ re tz’aqal li bwajom naq kinyiib’ li k’a’aq re ru a’in. Wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, ut nakana wik’in.

32 Ut rik’in li aaatin re lin wankilal keb’inyo’ob’tesi, a’an li Walal Junaj Chirib’il, li nujenaq chi busilal ut chi cyaal.

33 Ut aeb’ li ruchich’och’ chi maak’a’ rajlankileb’ bkeb’inyo’ob’tesi; ut kinyo’ob’tesiheb’ ajwi’ choq’ re tz’aqal li wajom; ut rik’in li Walal keb’inyo’ob’tesi, a’an li cJunaj Yo’lajenaq chiwu.

34 Ut li axb’een winq re chixjunileb’ li winq aj bAdan kinye re, a’an cnaab’al.

35 A’b’anan ka’ajwi’ resil li ruchich’och’ a’in, ut li ani wankeb’ chi sa’, nink’e aawe. Xb’aan naq k’e reetal, wankeb’ k’iila ruchich’och’ li ak oso’jenaqeb’ xb’aan li raatin lin wankilal. Ut wankeb’ naab’al li toj wankeb’, ut chiruheb’ li winq ink’a’ naru rajlankileb’; a’b’anan chixjunil li k’a’aq re ru ajlanb’il chiwu laa’in, xb’aan naq weheb’ ut anekeb’innaw ru.

36 Ut kik’ulman naq laj Moises kiraatina li Qaawa’, ut kixye: Chawuxtaana ru laa moos, at Dios, ut chaye we chirix li ruchich’och’ a’in, ut eb’ li ani wankeb’ chi sa’, ut jo’kan ajwi’ chirix li choxa, toja’ ut naq taak’ojlaaq xch’ool laa moos.

37 Ut li Qaawa’ Dios kiraatina laj Moises, ut kixye: aEb’ li choxa, k’iheb’ li neke’wan, ut chiruheb’ li winq ink’a’ naru te’wanq chi ajlanb’il; a’b’anan ajlanb’ileb’ chiwu laa’in, xb’aan naq weheb’.

38 Ut jo’ taa’oso’q jun li ruchich’och’, ut lix choxa a’an, jo’kan ajwi’ taachalq jalan chik; ut maajun aroso’jik lin k’anjel wan, chi moko li waatin.

39 Xb’aan naq k’e reetal, a’in lin ak’anjel ut lin bloq’al—xk’eeb’al chi uxmank lix ckolb’al chiru li kamk ut lix dyu’am chi junelik li winq.

40 Ut anajwan, at Moises li walal, tatwaatina chirix li ruchich’och’ a’in li xaqxookat wi’; ut laa’at ataatz’iib’a li k’a’aq re ru tinye.

41 Ut sa’ jun kutan naq eb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq te’xk’oxla li waatin jo’ li maak’a’ aj-e ut ate’risi chaq naab’al li waatin sa’ li hu li taatz’iib’a, k’e reetal, tinwaklesi jalan chik bchanchanat laa’at; ut ctaatawmanq wi’chik li aatin sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq—sa’ xyanqeb’ jo’ k’ihaleb’ li te’paab’anq.

42 (Li aatin a’in akiyeeman re laj Moises sa’ li tzuul, li ink’a’ taanawmanq xk’ab’a’ sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq. Ut anajwan yeeb’il eere laa’ex. Meek’ut chiru anihaq, ka’ajwi’ chiruheb’ li neke’paab’an. Chi jo’kan. Amen.)