Еламан 9
  Footnotes

  Глава 9

  Пратеници намират върховния съдия мъртъв на съдийския престол. Те са затворени, но след това са освободени. Чрез вдъхновение Нефи разкрива, че убиецът е Сеантум. Някои приемат Нефи за пророк. Около 23–21 г. пр. Хр.

  1 Ето, сега стана така, че когато Нефи изрече тези слова, няколко мъже, които бяха измежду тях, изтичаха към съдилището; да, бяха тъкмо петима тези, които отидоха, и си казаха помежду си, докато отиваха:

  2 Ето, сега ние ще узнаем със сигурност дали този човек е пророк и дали Бог му е заповядал да ни пророкува такива чудни неща. Ето, ние не вярваме, че Той му е заповядал, да, не вярваме, че той е пророк; независимо от това ако нещата, които той каза за върховния съдия, са истина, че той е мъртъв, тогава ще повярваме, че и другите му слова, които той е изрекъл, са истинни.

  3 И стана така, че те се затичаха с цялата си сила и влязоха в съдилището; и ето, върховният съдия бе паднал на земята и алежеше в собствената си кръв.

  4 И сега, ето, когато видяха това, те се учудиха извънредно много, дотолкова, че паднаха на земята; защото те не бяха повярвали в словата, които Нефи беше казал относно върховния съдия.

  5 Но сега, когато видяха, те повярваха и бяха връхлетени от страх да не би всички възмездия, за които Нефи беше говорил, да споходят людете; ето защо, те се разтрепераха и паднаха на земята.

  6 Сега, веднага след като съдията беше убит, пронизан от преоблечения си брат, който избяга, слугите изтичаха и разказаха на людете, викайки с висок глас за убийството.

  7 И ето, людете се събраха наедно на мястото на съдийския престол и ето, за тяхно учудване те видяха онези петима мъже, които бяха паднали на земята.

  8 И сега, ето, людете не знаеха нищо за множеството, което се беше събрало пред аградината на Нефи, ето защо, те си казаха: Това са людете, които са убили съдията и Бог ги е поразил, за да не могат да ни избягат.

  9 И стана така, че те ги хванаха, вързаха ги и ги хвърлиха в тъмница. И беше възвестено навсякъде, че съдията е убит и че убийците са заловени и хвърлени в тъмница.

  10 И стана така, че на другия ден людете се събраха наедно, за да жалеят и апостят на погребението на великия върховен съдия, който беше убит.

  11 И тъй и онези съдии, които бяха при градината на Нефи, и които бяха чули словата му, също се събраха на погребението.

  12 И стана така, че те започнаха да разпитват людете, казвайки: Къде са петимата, които бяха изпратени да узнаят относно това дали върховният съдия е мъртъв? А те отговориха и казаха: Относно тези петима, за които казвате, че сте изпратили, ние не знаем нищо, но има петима, които са убийците и които ние хвърлихме в тъмница.

  13 И стана така, че съдиите пожелаха те да бъдат доведени; и те бяха доведени, и ето, това бяха петимата мъже, които бяха изпратени; и ето, съдиите ги разпитаха, за да се осведомят относно въпроса, и те им разказаха всичко, което бяха направили, казвайки:

  14 Ние изтичахме и дойдохме до мястото на съдийския престол, и когато видяхме всичко това, за което Нефи беше свидетелствал, ние се учудихме толкова много, че паднахме на земята, и когато се съвзехме от учудването си, ето, хвърлиха ни в тъмница.

  15 Сега, колкото до убийството на този човек, ние не знаем кой го е извършил, но само това знаем, че изтичахме, както вие поискахте, и ето, той беше мъртъв според словата на Нефи.

  16 И сега стана така, че съдиите разясниха случилото се на людете и издигнаха глас срещу Нефи, казвайки: Ето, ние знаем, че този Нефи сигурно се е сдружил с някого, за да убие съдията и после да може да ни го извести, за да може да ни обърне в неговата вяра, за да може да издигне себе си като велик човек, избран от Бога, и пророк.

  17 И сега, ето, ние ще намерим този човек и той ще изповяда вината си, и ще ни изкаже истинския убиец на този съдия.

  18 И стана така, че петимата бяха освободени в деня на погребението. При все това, те укориха съдиите за словата, които бяха изрекли против Нефи, и спориха с тях един по един дотолкова, че ги объркаха.

  19 Въпреки това, те наредиха Нефи да бъде хванат, вързан и доведен пред множеството, и те започнаха да го разпитват по различни начини, за да могат да го засекат, та да могат да го осъдят на смърт,

  20 казвайки му: Ти си съучастник. Кой е този човек, който извърши убийството? Изкажи ни го сега и признай вината си; казвайки: Ето, тук има пари; освен това ние ще ти пощадим живота, ако ни кажеш и си признаеш заговора, който си направил с него.

  21 Но Нефи им каза: О, вие абезумци, вие необрязани по сърце, вие, слепи и бкоравовратни люде, знаете ли колко време още Господ, вашият Бог ще ви търпи да ходите в този греховен път?

  22 О, вие би трябвало да започнете да ридаете и да аоплаквате себе си, поради голямото унищожение, което сега ви очаква, освен ако не се покаете.

  23 Ето, вие казвате, че аз съм се уговорил с някой човек да убие Сизорам, върховния ни съдия. Но ето, аз ви казвам, че това е защото ви свидетелствах, за да можете да узнаете това; да, тъкмо като доказателство пред вас, че знам за нечестието и мерзостите сред вас.

  24 И защото сторих това, вие сега казвате, че съм се уговорил с някакъв човек, за да извърши това; да, понеже аз ви показах това знамение, вие сте ми разгневени и се опитвате да отнемете живота ми.

  25 И сега, ето, аз ще ви покажа друго знамение и ще видя дали няма и за това да се опитате да отнемете живота ми.

  26 Ето, аз ви казвам: Идете в дома на Сеантум, който е абрат на Сизорам и му кажете:

  27 Уговарял ли се е с теб Нефи, мнимият пророк, който пророкува за толкова много злини за този народ, в това да убиеш Сизорам, който е твой брат?

  28 И ето, той ще ви каже: Не!

  29 И вие ще му кажете: Ти ли уби брат си?

  30 И той ще бъде обхванат от страх, без да знае какво да каже. И ето, той ще го отрече пред вас и ще се престори на учуден, и ще ви каже, че е невинен.

  31 Но ето, вие ще го претърсите и ще откриете кръв по полите на наметалото му.

  32 И когато видите това, ще запитате: Откъде е тази кръв? Мислиш ли, че не знаем, че това е кръвта на брат ти?

  33 И тогава той ще се разтрепери и ще побледнее тъкмо като че ли смъртта го е споходила.

  34 И тогава вие ще кажете: Ето, от страха ти и от това побледняване по лицето ти ние знаем, че си виновен.

  35 И тогава по-голям ужас ще го споходи; и тогава той ще ви се изповяда и няма да отрича повече, че той е извършил това убийство.

  36 И тогава той ще ви каже, че аз, Нефи, не знам нищо относно този въпрос, освен това, което ми е било дадено чрез силата Божия. И тогава вие ще узнаете, че аз съм честен човек и че съм изпратен при вас от Бога.

  37 И стана така, че те отидоха и сториха тъкмо според както Нефи им беше казал. И ето, словата, изречени от него, бяха истина; защото според словата му той отрече и пак според словата му той се изповяда.

  38 И беше принуден да покаже, че той е истинският убиец, тъй че петимата бяха освободени, а също и Нефи.

  39 И имаше някои от нефитите, които повярваха в словата на Нефи, и също имаше някои, които повярваха поради свидетелството на петимата, защото те са били обърнати, докато са били в тъмницата.

  40 И сега, имаше някои измежду людете, които казваха, че Нефи е пророк.

  41 И имаше други, които казваха: Ето, той е Бог, защото ако не беше Бог, не би могъл да знае всички тези неща. Защото ето, той ни каза мислите на сърцата ни и ни откри неща; и тъкмо той доведе до знанието ни истинския убиец на нашия върховен съдия.