2 Nefi 22
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 22

  Ditën e mijëvjeçarit të gjithë njerëzit do të lavdërojnë Zotin—Ai do të jetojë mes tyre—Krahaso Isaia 12. Rreth 559–545 para K.

  1 Dhe në atë ditë, ti do të thuash: O Zot, unë do të të lavdëroj; megjithëse ti ishe i zemëruar me mua; zemërimi t’u shua dhe ti më qetësove.

  2 Vini re, Perëndia është shpëtimi im; unë do të abesoj dhe nuk do të kem frikë; pasi Zoti bJehova është fuqia ime dhe kënga ime; ai është bërë gjithashtu shpëtimi im.

  3 Prandaj, me gëzim ju do të merrni aujë nga puset e shpëtimit.

  4 Dhe atë ditë ju do të thoni: aLavdëroni Zotin, thirrni emrin e tij, shpallni veprat e tij mes njerëzve, thoni se emri i tij është lartësuar.

  5 aI këndoni Zotit, pasi ai ka bërë gjëra të shkëlqyeshme; kjo dihet në tërë tokën.

  6 aThirr e bërtit, ti banor i Sionit; pasi i madh është i Shenjti i Izraelit në mesin tënd.