2 Nefi 13
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 13

  Juda dhe Jeruzalemi do të ndëshkohen për mosbindjen e tyre—Zoti paraqet dhe gjykon popullin e tij—Të bijat e Sionit mallkohen dhe mundohen për jetën e tyre mondane—Krahaso Isaia 3. Rreth 559–545 para K.

  1 Pasi vini re, Zoti, Zot i Ushtrive, i heq Jeruzalemit dhe Judës mbështetjen dhe përkrahjen, çdo mundësi buke dhe çdo burim uji—

  2 Të fuqishmin dhe luftëtarin, gjykatësin dhe profetin dhe të maturin dhe të moshuarin;

  3 Kapitenin e pesëdhjetëve dhe njeriun e nderuar, dhe këshilltarin, dhe mashtruesin dhe oratorin e shkathët.

  4 Dhe unë do t’u jap fëmijë atyre, që të jenë princat e tyre dhe foshnjat të sundojnë mbi ta.

  5 Dhe njerëzit do të jenë të shtypur, çdo njeri nga një tjetër dhe çdo njeri nga fqinji i tij; fëmija do të sillet me krenari ndaj të moshuarit dhe i pandershmi ndaj të ndershmit.

  6 Kur një njeri do të kapë të vëllanë në shtëpinë e atit të tij dhe do t’i thotë: Ti ke veshje, ji sundimtari ynë, dhe mos e lër këtë ashkatërrim të ndodhë nën dorën tënde—

  7 Atë ditë, ai do të betohet, duke thënë: Unë nuk do të jem një ashërues; pasi në shtëpinë time nuk ka as bukë as veshje; mos më bëni një sundimtar të popullit.

  8 Pasi Jeruzalemi është arrënuar dhe Juda ka brënë, për shkak se gjuhët e tyre dhe punët e tyre kanë qenë kundër Zotit, për të provokuar sytë e lavdisë së tij.

  9 Dukja e tyre dëshmon kundër tyre dhe shpall se mëkati i tyre është njësoj si i aSodomës, dhe ata nuk mund ta fshehin atë. Mjerë shpirtrat e tyre, sepse ata e kanë merituar të keqen vetë.

  10 U thoni të drejtëve se do t’u bëhet amirë; pasi ata do të hanë frytin e veprave të tyre.

  11 Mjerë të liqtë, pasi ata do të mbarojnë; sepse shpërblimi i duarve të tyre do të bjerë mbi ta!

  12 Dhe për njerëzit e mi, fëmijët janë sundimtarët e tyre dhe gratë sundojnë mbi ta. O, populli im, ata që të audhëheqin bëjnë që të gabosh dhe shkatërrojnë udhën e shtigjeve të tua.

  13 Zoti ngrihet për të apaditur dhe qëndron për të gjykuar njerëzit.

  14 Zoti do të hyjë në gjykim me të moshuarit e popullit të tij dhe me aprincat e tij; pasi ju keni bpërpirë cvreshtën dhe dplaçkat e të evarfërit në shtëpitë tuaja.

  15 Ç’doni të thoni? Ju rrihni mizorisht popullin tim dhe shtypni fytyrat e të varfërve, thotë Zoti Perëndia i Ushtrive.

  16 Për më tepër, Zoti thotë: Sepse të bijat e Sionit janë kryelarta dhe ecin qafëpërpjetë, përpara dhe me sy lozonjarë, duke ecur dhe afolur me naze ndërsa duke shkaktuar një tringëllimë me këmbët e tyre—

  17 Prandaj, Zoti do të godasë me një zgjebe kurorën e kokës së vajzave të Sionit dhe Zoti do të azbulojë pjesët e fshehta të tyre.

  18 Atë ditë, Zoti do të heqë shkëlqimin e stolisjeve të tyre tingëlluese dhe të azbukurimeve dhe brrathëve të rrumbullaktë si hëna;

  19 Zinxhirët dhe byzylykët dhe ashallet;

  20 Beretat dhe stolisjet e këmbëve dhe rripat e kokës dhe kutitë e parfumit dhe vathët;

  21 Unazat dhe xhevahiret në hundë;

  22 Veshjet e ashumëllojshme dhe mantelet, dhe shamitë e kokës, dhe karficat e ndryshme;

  23 aPasqyrat dhe të linjtat shumë të mira dhe kapuçat dhe robdëshambret.

  24 Dhe do të ndodhë që në vend të erës së mirë, do të ketë qelbësirë; dhe në vend të një brezi, një areckë; dhe në vend të flokëve të krehur bukur, shogëti; dhe në vend të bshamisë së brezit, një rrip prej thesi; cdjegie në vend të bukurisë.

  25 Burrat e tu do të bien nga shpata dhe të fuqishmit e tu në luftë.

  26 Dhe portat e tij do të ankohen dhe do të mbajnë zi; dhe ai do të jetë i shkretuar dhe do të qëndrojë përdhe.