2 Nefi 23
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 23

  Shkatërrimi i Babilonisë është një simbol i shkatërrimit në Ardhjen e Dytë—Do të jetë një ditë zemërimi dhe hakmarrjeje—Babilonia (bota) do të bjerë përgjithnjë—Krahaso Isaia 13. Rreth 559–545 para K.

  1 aBarra e bBabilonisë që pa Isaia, i biri i Amotsit.

  2 Ngrini një aflamur mbi malin e lartë, ngrini zërin ndaj tyre, bshkundni dorën që të mund të hyjnë në portat e fisnikëve.

  3 Unë kam urdhëruar të ashenjtëruarit e mi, kam thirrur gjithashtu të fuqishmit e mi, pasi zemërimi im nuk është me ata që gëzohen në madhërinë time.

  4 Zhurma e turmës në male, si e një populli të madh, një zhurmë e potershme e ambretërive të kombeve të bmbledhura së bashku, Zoti i Ushtrive rreshton ushtritë e betejës.

  5 Vijnë nga një vend i largët, nga fundi i qiellit, po, Zoti dhe armët e indinjatës së tij, për të shkatërruar të gjithë tokën.

  6 Ulërini, pasi dita e Zotit po afron; ajo do të vijë si një shkatërrim nga i Plotfuqishmi.

  7 Prandaj, të gjitha duart do të plogështohen, zemra e çdo njeriu do të shkrihet;

  8 Dhe ata do të frikësohen; dhembje të forta dhe hidhërime do t’i pushtojnë; ata do të çuditen me njëri-tjetrin; fytyrat e tyre do të jenë si flakë.

  9 Vini re, dita e Zotit vjen e pamëshirshme si me furi ashtu dhe me zemërim të rreptë, për ta lënë vendin e shkretuar; dhe ai do të ashkatërrojë mëkatarët prej saj.

  10 Pasi yjet e qiellit dhe yllësitë e atjeshme nuk do ta japin dritën e tyre; adielli do të errësohet në udhëtimin e tij dhe hëna do të bëjë që drita e saj të mos ndriçojë.

  11 Dhe unë do ta andëshkoj botën për ligësitë dhe të ligjtë për paudhësinë e tyre; unë do të bëj që arroganca e bkryelartit të marrë fund dhe do të hedh poshtë mendjemadhësinë e të tmerrshmit.

  12 Unë do ta bëj një anjeri më të çmueshëm se ari i kulluar; madje një njeri më të çmueshëm se kallëpi prej ari i Ofirit.

  13 Prandaj, unë do të shkund qiejt dhe toka do të alëvizë nga vendi i saj, në zemërimin e Zotit të Ushtrive; dhe në ditën e zemërimit të rreptë të tij.

  14 Dhe do të jetë si një kaproll që andiqet dhe si një dele që nuk e merr njeri; dhe çdokush do të kthehet drejt popullit të tij dhe do të ikë për në tokën e tij.

  15 Çdo njeri që është kryelartë do të shpohet tejpërtej; po, dhe çdo njeri që është bashkuar me të këqijtë do të bjerë nga shpata.

  16 Fëmijët e tyre do të priten gjithashtu në copa para syve të tyre; shtëpitë e tyre do të plaçkiten dhe gratë e tyre do të përdhunohen.

  17 Vini re, unë do të ngre Medët kundër tyre, të cilët nuk do të shikojnë argjend dhe ar dhe as nuk do të kënaqen në to.

  18 Harqet e tyre do t’i presin gjithashtu të rinjtë në copa; dhe ata nuk do të kenë mëshirë për frytin e barkut të nënës; sytë e tyre nuk do t’i kursejnë fëmijët.

  19 Dhe Babilonia, lavdia e mbretërive, abukuria e përsosjes së Kaldeasve, do të jetë si atëherë kur Perëndia përmbysi bSodomën dhe Gomorrën.

  20 Nuk do të abanohet kurrë më, as nuk do të jetojë njeri më në të nga brezi në brez: as Arabi nuk do ta ngrejë çadrën aty; as barinjtë nuk do ta bëjnë vathët e tyre aty.

  21 Por, akafshët e egra të shkretëtirës do të shtrihen aty; dhe shtëpitë e tyre do të jenë plot me qenie të pakëndshme; dhe kukuvajka do të jetojnë aty dhe bsatirët do të vallëzojnë aty.

  22 Dhe kafshët e egra të ishujve do të ulërijnë në ashtëpitë e tyre të shkreta dhe bdragonjtë në pallatet e tyre të këndshme; dhe asaj po i vjen koha dhe dita e saj nuk do të zgjatet. Pasi unë do ta shkatërroj atë me të shpejtë; po, pasi unë do të jem i mëshirshëm ndaj njerëzve të mi, por të ligjtë do të mbarojnë.