2 Nefi 12
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 12

  Isaia sheh tempullin e ditëve të mëvonshme, mbledhjen e Izraelit dhe gjykimin mijëvjeçar dhe paqen—Kryelarti dhe i ligu do të poshtërohen me Ardhjen e Dytë—Krahaso Isaia 2. Rreth 559–545 para K.

  1 Fjala që aIsaia, i biri i Amotsit, bpa si vegim në lidhje me Judën dhe Jeruzalemin:

  2 Dhe do të ndodhë në ditët e fundit, kur amali i bshtëpisë së Zotit do të vendoset në majë të cmaleve dhe do të lartësohet përmbi kodra dhe të gjitha kombet do të vërshojnë tek ai.

  3 Dhe shumë njerëz do të shkojnë dhe do të thonë: Ejani, dhe le të ngjitemi në malin e Zotit, te shtëpia e Perëndisë së Jakobit; dhe ai do të na mësojë udhët e tij dhe ne do të aecim në shtigjet e tij; pasi nga Sioni do të dalë bligji dhe fjala e Zotit nga Jeruzalemi.

  4 Dhe ai do të agjykojë midis kombeve dhe do të qortojë shumë njerëz; dhe ata do të farkëtojnë shpatat e tyre duke i bërë plugje dhe heshtat në kanxha për të krasitur—kombi nuk do ta ngrejë më shpatën kundër kombit dhe as nuk do të mësojnë më luftën.

  5 O shtëpi e Jakobit, ejani dhe le të ecim në dritën e Zotit; po, ejani, pasi ju të gjithë keni ahumbur, secili në udhët e tij të liga.

  6 Kështu që, O Zot, ti e ke braktisur popullin tënd, shtëpinë e Jakobit, sepse ata ajanë të mbushur me zakonet e Lindjes dhe dëgjojnë falltarët si bFilistinët dhe ata e ckënaqin veten me fëmijët e të huajve.

  7 Toka e tyre është gjithashtu plot argjend dhe ar dhe as thesaret e tyre nuk kanë fund; vendi i tyre është plot kuaj dhe as karrocat e tyre nuk kanë fund.

  8 Toka e tyre është gjithashtu plot aidhuj; ata adhurojnë punën e duarve të tyre, atë që vetë gishtat e tyre kanë bërë.

  9 Dhe njeriu i ulët anuk përkulet dhe njeriu i madh nuk përul veten, prandaj, mos e fal atë.

  10 O ju të këqij, hyni në shkëmb dhe afshihuni në pluhur, pasi frika e Zotit dhe lavdia e madhështisë së tij do t’ju godasin.

  11 Dhe do të ndodhë që shikimet krenare të njeriut do të bëhen të përulura dhe krenaria e njerëzve do të bjerë poshtë dhe vetëm Zoti do të lartësohet në atë ditë.

  12 Pasi adita e Zotit të Ushtrive vjen së shpejti mbi të gjitha kombet, po, mbi secilin; po, mbi bkrenarin dhe mbi të lartin dhe mbi çdo njeri që është ngritur lart, dhe ai do të ulet poshtë.

  13 Po, dhe dita e Zotit do të vijë mbi të gjitha qitrot e Libanit, pasi ato janë të larta dhe të ngritura; dhe mbi të gjithë lisat e Bashanit;

  14 Dhe mbi të gjitha malet e larta dhe mbi të gjitha kodrat, dhe mbi të gjitha kombet që janë të ngritura dhe mbi çdo popull;

  15 Dhe mbi çdo kullë të lartë dhe mbi çdo mur të fortifikuar;

  16 Dhe mbi të gjitha anijet e adetit dhe mbi të gjitha anijet e Tarshishit, dhe mbi të gjitha pamjet e këndshme.

  17 Dhe kryelartësia e njeriut do të bjerë dhe krenaria e njerëzve do të pakësohet; dhe vetëm Zoti do të lartësohet në aatë ditë.

  18 Dhe idhujt, ai do t’i zhdukë krejtësisht.

  19 Dhe ata do të shkojnë në vrimat e shkëmbinjve dhe në shpellat e tokës, pasi frika e Zotit do të bjerë mbi ta dhe lavdia e madhështisë së tij do t’i godasë, kur ai të ngrihet për ta tundur tmerrësisht tokën.

  20 Atë ditë njeriu do t’u ahedhë urithëve dhe lakuriqëve të natës idhujt e tij prej argjendi dhe idhujt e tij prej ari, që i bëri për veten e tij që t’i adhurojë;

  21 Për t’u futur në të çarat e shkëmbinjve dhe në majat e maleve të larta, pasi frika e Zotit do të bjerë mbi ta dhe madhështia e lavdisë së tij do t’i qëllojë, kur ai të ngrihet për ta tundur tmerrësisht tokën.

  22 Mos u varni më në anjeriun, fryma e të cilit është në vrimat e tij të hundës; pasi ç’vlerë ka ai?