Učení presidentů
Historický přehled
předchozí další

Historický přehled

Tento chronologický přehled poskytuje stručný historický rámec pro učení presidenta Lorenza Snowa, které je uvedeno v této knize.

3. dubna 1814

Narozen v Mantua v Ohiu Rosettě Leonoře Pettibone a Oliveru Snowovým.

1832

Slyší kázat Proroka Josepha Smitha v Hiramu v Ohiu.

1835

Odjíždí z domu studovat na vysoké škole Oberlin College v Oberlinu v Ohiu. Cestou potkává staršího Davida W. Pattena z Kvora Dvanácti apoštolů.

1836

Opouští Oberlin College a stěhuje se do Kirtlandu v Ohiu, aby studoval hebrejštinu. Přijímá znovuzřízené evangelium a v červnu je pokřtěn a konfirmován. Později je vysvěcen starším. V prosinci získává patriarchální požehnání od Josepha Smitha staršího.

1837

Káže evangelium v Ohiu.

Říjen 1838 – květen 1840

Slouží na další misii, káže evangelium ve státech Ohio, Missouri, Kentucky a Illinois a v zimě 1839/1840 pracuje jako učitel.

Květen 1840

Opouští Nauvoo v Illinois a slouží na misii v Anglii. Pod vedením Kvora Dvanácti apoštolů předsedá Církvi v Londýně a v přilehlé oblasti. Vydává brožurku s názvem The Only Way to Be Saved [Jediná cesta, jak být spasen].

12. dubna 1843

Přijíždí do Nauvoo s 250 obrácenými Svatými posledních dnů z Anglie.

Konec roku 1843 a začátek roku 1844

Učí na škole v Limě v Illinois.

1844

Vede v Ohiu volební kampaň Josepha Smitha na presidenta Spojených států. Poté, co se dozvídá o mučednické smrti Josepha a Hyruma Smithových, k níž došlo 27. června, se vrací do Nauvoo.

Leden 1845

President Brigham Young ho pověřuje, aby cestoval po státě Ohio a vybíral dary na stavbu chrámu Nauvoo.

1845

Uzavírá plurální manželství, které se tehdy v Církvi praktikovalo, s Charlotte Squiresovou a Mary Adaline Goddardovou.

Únor 1846

Poté, co přijímá obdarování a pečetění v chrámu Nauvoo, opouští Nauvoo s rodinnými příslušníky a ostatními Svatými posledních dnů.

1846–1848

Žije s rodinou v osadě nazvané Mount Pisgah ve státě Iowa. Určitý čas osadě předsedá. Na jaře 1848 vede skupinu Svatých do Salt Lake City.

12. února 1849

Je vysvěcen apoštolem v Salt Lake City.

1849

Shromažďuje dary pro Stálý vystěhovalecký fond.

1849–1852

Slouží na misii v Itálii. Také slouží v Anglii, kde dohlíží na vydání Knihy Mormonovy v italštině, a dále slouží ve Švýcarsku a na Maltě. Vydává brožurku s názvem The Voice of Joseph [Hlas Josephův].

1852

Zvolen do Utažské státní legislativní rady.

1853

President Brigham Young ho povolává předsedat osadě Svatých posledních dnů v kraji Box Elder v severním Utahu. Hlavnímu městu kraje dává název Brigham City. Slouží zde mnoho let jakou vedoucí v Církvi i jako vedoucí představitel veřejného života.

Březen 1864 – květen 1864

Se skupinou, kterou vede starší Ezra T. Benson z Kvora Dvanácti, slouží na krátké misii na Havajských ostrovech.

Říjen 1872 – červenec 1873

Se skupinou, kterou vede president George A. Smith, první rádce v Prvním předsednictvu, podniká cestu po částech Evropy a Blízkého východu, včetně Svaté země. Tato cesta je podniknuta na žádost presidenta Brighama Younga.

1882

Kongres Spojených států schvaluje nařízení Edmunds Act, podle něhož je plurální manželství závažným zločinem a který polygamistům zakazuje volit, zastávat veřejný úřad či vykonávat soudcovské povinnosti.

Srpen 1885 – říjen 1885

Slouží na misii mezi indiány v severozápadní části Spojených států a ve státě Wyoming.

12. března 1886 – 8. února 1887

Zatčen kvůli praktikování plurálního manželství.

1887

Kongres Spojených států schvaluje nařízení Edmunds-Tucker Act – další protipolygamní zákon, který umožňuje federální vládě zabavit Církvi velkou část jejích nemovitostí. Toto nařízení se 3. března 1887 stává zákonem.

21.–23. května 1888

Čte zasvěcující modlitbu při zasvěcovacích zasedáních chrámu Manti v Utahu. President Wilford Woodruff zasvětil tento chrám 17. května.

7. dubna 1889

Je mu vyjádřena podpora jako presidentovi Kvora Dvanácti apoštolů.

19. května 1893 – září 1898

Slouží jako první president chrámu Salt Lake.

2. září 1898

Po smrti presidenta Wilforda Woodruffa se stává služebně nejstarším apoštolem a předsedajícím vedoucím Církve. V chrámu Salt Lake získává božský projev, v němž mu Pán dává pokyn, aby znovu zorganizoval První předsednictvo.

13. září 1898

Kvorum Dvanácti apoštolů mu vyjadřuje podporu jako presidentovi Církve. Začíná sloužit v povolání presidenta.

9. října 1898

Během generální konference je mu vyjádřena podpora jako presidentovi Církve.

10. října 1898

Je ustanoven presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Květen 1899

Navštěvuje St. George v Utahu, kde získává zjevení kázat Svatým o zákonu desátku. Začíná se dělit o toto poselství ve městě St. George a usiluje o to, aby se toto poselství šířilo po celé Církvi.

1. ledna 1901

Vydává prohlášení nazvané „Greeting to the World“ [„Pozdrav světu“] při příležitosti uvítání 20. století.

10. října 1901

Umírá v Salt Lake City v Utahu ve věku 87 let.