Učení presidentů
Přehled ilustrací
předchozí další

Přehled ilustrací

 • Obálka: Lorenzo Snow, John Willard Clawson; mramorovaný vzor © Artbeats.

 • Strana iv: Fotografii laskavě poskytla Knihovna církevní historie.

 • Strana 2: Fotografii rytiny laskavě poskytla Knihovna církevní historie.

 • Strana 5: Fotografii laskavě poskytla Knihovna církevní historie.

 • Strana 8: Detail z rytiny První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů, 1853, Frederick Hawkins Piercy.

 • Strana 13: Loď plující do Sionu, Glen S. Hopkinson. © Glen S. Hopkinson. Nekopírujte.

 • Strana 15: Lorenzo Snow dává požehnání zraněnému muži, Brian Call. © Brian Call.

 • Strana 18: Kryté vozy pionýrů, Minerva Teichert. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 36: Lorenzo Snow, Lewis Ramsey. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 41: Fotografii laskavě poskytla Knihovna církevní historie.

 • Strana 46: Jan křtí Ježíše, Harry Anderson. © IRI.

 • Strana 49: Den letnic, Sidney King. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 58: Foto Frank Helmrich. © 2009 Frank Helmrich.

 • Strana 60: Lorenzo Snow se modlí, Brian Call. © Brian Call.

 • Strana 68: Foto William Arley Cole.

 • Strana 70: William Cluff a Alma Smith dávají požehnání Lorenzu Snowovi, Sam Lawlor. © Sam Lawlor.

 • Strana 73: Foto Steve Bunderson. © 2000 Steve Bunderson.

 • Strana 80: Foto © Corbis.

 • Strana 86: Apoštol Pavel, Jeff Ward. © Jeff Ward.

 • Strana 90: Kázání na hoře, Carl Heinrich Bloch. Použito se svolením Národního historického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu, Dánsko.

 • Strana 94: Abraham na pláních Mamre, Grant Romney Clawson, podle původního díla od Harryho Andersona. © IRI.

 • Strana 104: Detail z obrazu Sugar Creek, 1846, Gregory Sievers. © Gregory Sievers.

 • Strana 107: Kresba od Petera O. Hansena v deníku Hebera C. Kimballa.

 • Strana 120: Jonáš, Robert T. Barrett. © Robert T. Barrett.

 • Strana 144: Detail z obrazu Kristus v Getsemanech, Heinrich Hofmann. Laskavě poskytla společnost C. Harrison Conroy Co., Inc.

 • Strana 150: Mojžíš rozděluje Rudé moře, Robert T. Barrett. © 1983 IRI.

 • Strana 160: Foto Ivan Ortiz Ponce. © 2002 Ivan Ortiz Ponce.

 • Strana 177: Pomazal oči slepého, Walter Rane. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 180: Fotografii laskavě poskytla Knihovna církevní historie.

 • Strana 190: Odchod z Nauvoo, Glen S. Hopkinson. © Glen S. Hopkinson.

 • Strana 195: Foto Steve Bunderson. © 2006 Steve Bunderson.

 • Strana 200: Foto © Getty Images.

 • Strana 207: Znovuzřízení Melchisedechova kněžství, Walter Rane. © IRI.

 • Strana 232: První vidění, Minerva Teichert. Laskavě poskytli Ray M. a LaFond Pope Hallovi. Nekopírujte.

 • Strana 236: Joseph Smith ml. přijímá zjevení, Daniel A. Lewis. © 2007 Daniel A. Lewis.

 • Strana 244: Pán se zjevuje v chrámu Kirtland, Del Parson. © 2001 IRI.

 • Strana 249: Kristus a bohatý mladý kníže, Heinrich Hofmann. Laskavě poskytla společnost C. Harrison Conroy Co., Inc.

 • Strana 252: Lorenzo Snow a jeho rodina získávají pomoc během putování, Sam Lawlor. © Sam Lawlor.

 • Strana 260: Joseph Smith, autor neznámý. Laskavě poskytlo Community of Christ Archives, Independence, Missouri.

 • Strana 265: Joseph si hraje se svými dětmi, Robert T. Barrett. © 1991 Robert T. Barrett.

 • Strana 270: Kristus v červeném rouchu, Minerva Teichert. © IRI. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 274: Jeruzalém, James Fairman. Laskavě poskytlo Muzeum církevní historie.

 • Strana 276: Podobenství o deseti pannách, Dan Burr. © IRI.