Musik
  Hav tak for profeten, du sendte
  Footnotes
  Theme

  13

  Hav tak for profeten, du sendte

  Livfuldt

  1. Hav tak for profeten, du sendte,

  o Herre, på denne vor dag,

  for sandhedens bavne, du tændte,

  der åbned vort blik for din sag;

  hav tak for hvert gode, du yder

  dit folk med så gavmild en hånd,

  med jubel og fryd vi dig lyder,

  o fyld os med ydmygheds ånd!

  2. Når trængslernes uvejr os true

  med ufred, forfølgelse, død,

  et smilende håb da vi skue,

  du frier os snart af vor nød.

  Vi stoler på Gud og hans nåde.

  Vi prøved’ så hyppigt hans ord;

  de onde på sørgelig måde,

  snart vælden berøves på jord.

  3. Hans godhed, som aldrig os svigter,

  vi priser hver dag og hver stund,

  opfylde vi vil vore pligter

  med glæde af hjerternes grund.

  Fuldkommenheds evige kundskab

  vi søger med iver og flid,

  mens de, som forkaster hans budskab,

  vil møde en kummerfuld tid.

  Tekst: William Fowler, 1830–1865

  Musik: Caroline Sheridan Norton, 1808–ca. 1877

  Lære og Pagter 21:1–5

  Mosija 2:41