Musik
  O sig, hvad er sandhed?
  Footnotes
  Theme

  180

  O sig, hvad er sandhed?

  Udtryktsfuldt

  1. O sig, hvad er sandhed? Den ædleste skat,

  der ej købes for rigdom og guld.

  Når tronerne synker i glemselens nat,

  og fjenden berøves sin vælde så brat,

  vor jord skal af den blive fuld.

  2. Ja, sig, hvad er sandhed? Den skønneske dyd,

  hvilken engle og folk kunne nå.

  Den findes i havet, på bjerg og i by,

  den stråler fra stjernernes hære i sky,

  enhver den, som bytte kan få.

  3. Tyranernes scepter skal brydes i hast,

  når de kæmper mod frihed og ret!

  Men sandhedens pile bestandig står fast,

  dens grundvold ej rokkes, den anker ej brast,

  den kæmper ej kues så let.

  4. Så sig, hvad er sandhed? Fra først og til sidst

  er den summen af alt, som består.

  Skønt himlen og jorden omdannes for vist,

  skal sandheden stande og ej lide brist,

  den sejrer og aldrig forgår.

  Tekst: John Jaques, 1827–1900

  Musik: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

  Lære og Pagter 93:23–28

  Johannes 18:37–38