Musik
  Kom, alle I Guds mænd
  Footnotes
  Theme

  202

  Kom, alle I Guds mænd

  Frejdigt

  1. Kom alle I Guds mænd, som har antaget magten,

  gå iblandt folket hen og før dem ind i pagten.

  Det sidste dagværk er begyndt, os evangeliet forkyndt,

  som fører hjem til Zion i fryd og fred.

  2. Kom I adspredte får og lyt nu til vor hyrde,

  med vunderne han står, han bar den hele byrde.

  Thi hvad profeter før har sagt, I snarligt her vil se fuldbragt,

  og komme hjem til Zion i fryd og fred.

  3. Vend om og bliver døbt og få al synd aftvættet.

  Guds Søn har fri jer købt, få jeres synd udslettet. 

  Ja, kast blot jeres sorg på ham, Gud elsker Zion som sit Lam

  og fører jer til Zion i fryd og fred.

  4. Når prøven er forbi, og trængslerne er endte,

  vi fra al trældom fri opstandelsen kan vente.

  I Jesu nærhed vi skal bo og leve efter Jesu tro

  et tusind år i Zion i fryd og fred.

  Tekst: Thomas Davenport, 1815 –1888

  Musik: Orson Pratt Huish, 1851–1932

  Lære og Pagter 33:5–11

  Lære og Pagter 133:7–8, 56