Musik
  Mer hellighed giv mig
  Footnotes
  Theme

  63

  Mer hellighed giv mig

  Andægtigt

  1. Mer hellighed giv mig, mer stræben i løn;

  mer tålmod i prøver, mer anger for synd;

  mer tro på min Frelser, mer lyst til hans bud;

  mer fryd i hans gerning, mer kundskab om Gud.

  2. Mer ydmyghed giv mig, mer angerfuld bod;

  mer glæde ved livet, mer fasthed og mod;

  mer sorg for hans smerte, mer gru for hans død;

  mer tålmod i trængsel, mer håb i min nød.

  3. Mer lydighed giv mig, mer kraft til at stå;

  mer renhed i sjælen, mer ædel attrå;

  mer længsel mod himlen, mer lys på min vej;

  mer salig og hellig, mer, Herre, som dig.

  Tekst og musik: Philip Paul Bliss, 1838–1876

  3 Nefi 12:48

  3 Nefi 27:27