Musik
  Glem ej, at hver og en har ret
  Footnotes
  Theme

  156

  Glem ej, at hver og en har ret

  Alvorligt

  1. Glem ej, at hver og en har ret

  til valg imellem godt og slet;

  den sandhed er os blevet sagt:

  Gud frelser ikke dig med magt.

  2. Han hjælper, leder dig på vej,

  han kalder og velsigner dig

  med større kærlighed til sig,

  men overtaler aldrig dig.

  3. Forstand og frihed er vor arv,

  som hæver os fra dyrets tarv;

  vi lever derfor med et håb,

  når blot vi lyder frelsens råb.

  4. Vor Gud kan give sjælen ro,

  men jeg har frihed til at tro;

  til verden lad os råbe ud:

  vi handlefrihed fik af Gud.

  Tekst: Anon., ca. 1805, Boston. Fandtes i den første SDH Salmebog, 1835.

  Musik: Roger L. Miller, f. 1937. ©1985 IRI

  Helaman 14:30–31

  2 Nefi 10:23–24