Musik
  Ydmygt, Herre, beder vi dig
  Footnotes
  Theme

  102

  Ydmygt, Herre, beder vi dig

  Stille

  1. Ydmygt, Herre, beder vi dig

  Frelser, led os ved din hånd,

  mens vi brød og vand velsigner

  i dit navn: Send os din ånd.

  Lad mig aldrig glemme,

  at du døde smertefuldt for mig,

  da på korsets træ på Golgatha

  voldeligt man døde dig.

  2. Giv os mildhed, giv os retsind,

  giv os kærlighed og tro,

  lad vort hjertes bønner nå dig,

  lad vort hjerte bygge bro.

  Og når vi engang har vist,

  at vi er værd din kærlighed,

  lad os, Herre, gå tilbage da,

  led os til din herlighed.

  Tekst: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © IRI 1948

  Musik: Rowland H. Pritchard, 1811–1887

  2 Nefi 2:7

  Lære og Pagter 59:9