Musik
  Velsign du vor profet
  Footnotes
  Theme

  12

  Velsign du vor profet

  Bønsomt

  1. Velsign du vor profet

  han, som har himlen set,

  hørt dine bud.

  Han som ved ærlighed,

  offer og kærlighed

  viser din herlighed,

  styrk ham, o Gud.

  2. Som vor profet har sagt,

  spredes dit riges magt

  på denne jord.

  Ligesom solens skin

  virker i sjæl og sind,

  brænder i hjertet ind,

  profetens ord.

  3. Må vi som hellige,

  skønt dog forskellige,

  blive som ét.

  Ja, må vi ved din ånd,

  skabe et evigt bånd,

  medens vi hånd i hånd

  gør, hvad er ret.

  Tekst: Bernard Snow 1822–1894, alt.

  Musik: Harry A Dean, f. 1892–1987. © 1985 IRI

  Lære og Pagter 107:22

  3 Nefi 19:23