Musik
  Fra himlens høje hvælv
  Footnotes
  Theme

  6

  Fra himlens høje hvælv

  Roligt / Livfuldt

  1. Fra himlens høje hvælv

  en hellig engel fo’r

  med budskab fra Gud selv

  til faldne slægt på jord,

  at i Cumorahs høj så prud

  optegnelser var skjult i Gud,

  at i Cumorahs høj så prud

  optegnelser var skjult i Gud.

  2. Nedlagt i jordens skød

  i gamle Hedenold

  Moroni selv dem bød

  igen i Josephs vold;

  de vidner om Guds vise hu

  i fordums tid såvel som nu,

  de vidner om Guds vise hu

  i fordums tid såvel som nu.

  3. Med sandheds hele vægt

  de taler klart og rent

  om Josephs gamle slægt

  til tid dem var forment;

  de kendte Gud, forskød hans bud

  og ryddedes af verden ud,

  de kendte Gud, forskød hans bud

  og ryddedes af verden ud.

  4. Den tid til sidst oprandt,

  da lys til os blev bragt,

  og dødens mørke svandt;

  o menneske, giv agt!

  Til jorden lovens fylde kom,

  tilbydes nu før verdens dom,

  Til jorden lovens fylde kom,

  tilbydes nu før verdens dom.

  5. Se Israel sig fryder

  de atter samles hjem,

  med kraft de bygge vil

  igen Jerusalem.

  Fra Zion det forkyndes klart,

  at sandheds ord opfyldes snart!

  Fra Zion det forkyndes klart,

  at sandheds ord opfyldes snart!

  Tekst: Parley P. Pratt, 1807–1857

  Musik: John E. Tullidge, 1806–1873

  Joseph Smith – Historie 1:30–34

  Lære og Pagter 128:20