Musik
  Kom kun til Herren
  Footnotes
  Theme

  60

  Kom kun til Herren

  Roligt

  1. Kom kun til Herren, alle som lider,

  sorgfuld, betynget, af synd brudt ned.

  Han vil dig lede ind til sin glæde,

  der vil du finde dit sted.

  2. Kald kun på Herren, altid han svarer,

  selvom i mørket du vandrer om.

  Hans arm dig finder, din nød forsvinder,

  når han til dig siger: „Kom.”

  3. Bed kun til Herren, han vil dig høre,

  når ydmygt du for ham knæler ned.

  O, ved du ikke, engle fra oven

  leder din gang, dine fjed.

  4. Kom da til Herren, hvor du end færdes,

  lyt til hans røst, som indbyder dig.

  Han høyt deroppe, blandt himlens flokke

  kalder: „O, kom kun til mig.”

  Tekst og Musik: Orson Pratt Huish, 1851–1932

  Matthæus 11:28–30

  2 Nefi 26:33